portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

AKTUÁLNE - zľava 20% pre nových používateľov

 

Vyskúšajte eGovZmluvy
  • okamžite použiteľné
  • zmluvu zverejníte do 3 minút
  • prevádzkované v spolupráci s ÚMS pre potreby samospráv a ich organizácií
  • už od 5,- EUR / mesiac

Viac o službe

Testovacia verzia zdarma

Službu je možné bezplatne vyskúšať na testovacej verzii portálu s plnou funkčnosťou.

Testujte ZADARMO

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Subjekty, ktoré zverejňujú svoje zmluvy, objednávky a faktúry na internete:
Výber samosprávy / organizácie
Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Na portáli eGovZmluvy zverejňujú aj:
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov, zriaďovateľ Mesto Leopoldov
Čifáre
Čifáre, Nitriansky kraj
Obec Vtáčkovce
Obec Vtáčkovce, Košický kraj
ZŠ Hodruša-Hámre
ZŠ Hodruša-Hámre, zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
Materská škola Palárikova 22, Košice
Materská škola Palárikova 22, Košice, zriaďovateľ MESTO KOŠICE
Najnovšie pridané dokumenty:
Mesto
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
122/2019
objednávka
ZÁBAVNĚ UČENÍ, s.r.o.
29261651
186,30 EUR
16.10.2019
Predmet: Vianočné ozdoby
Nitrianske Hrnčiarovce
ZM 38-10-2019
zmluva
COMPUTING s r.o.
47477717
0,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Poverenie na spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018Z.z.
Nitrianske Hrnčiarovce
ZM 39-10-2019
zmluva
COMPUTING s r.o.
47477717
175,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Služby v rámci servisného paušálu 7 PC
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
121/2019
objednávka
ZÁBAVNĚ UČENÍ, s.r.o.
29261651
2 234,99 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
Slovany
23/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Zmluva o grantovom účte
Slovany
22/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
1900395
objednávka
Jozef Fabini
36159051
43,20 EUR
15.10.2019
Predmet: Objednávka potravín
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
57/2019
objednávka
Taktik vydavateľstvo
45258767
100,88 EUR
15.10.2019
Predmet: hračky
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
58/2019
objednávka
Kibo sport
43313698
69,00 EUR
15.10.2019
Predmet: strachové vrece
Bratislavský samosprávny kraj
2019-999-CRaK
zmluva
A3A s.r.o.
35755466
16 680,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z / zo -vymedzenia záberu územia, v ktorom sa bude zámer Bike Parku MTB Okruhu zručnosti/MTB Skills Parku realizovať; - vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania resp. ohlásenia stavby a pre účely použitia pre tender. - vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie' - výkonov inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením a realizáciou stavebných činností, ako sú činnosti smerujúce k povoleniu realizácie stavebných prác a povoleniu užívania stavby, pre investičný projekt: ,,MTB okruh zručnosti/MTB Skills Park", ktorý bude realizovaný v lokalite Modra Piesok, Zochova chata, LV č. 5713,parc. číslo: 8122/1 v súlade so špecifikáciou pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č . 2 k zmluve' - výkonu autorské ho dozoru po dobu realizácie stavby, - súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.