portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

AKTUÁLNE - zľava 20% pre nových používateľov

 

Vyskúšajte eGovZmluvy
  • okamžite použiteľné
  • zmluvu zverejníte do 3 minút
  • prevádzkované v spolupráci s ÚMS pre potreby samospráv a ich organizácií
  • už od 5,- EUR / mesiac

Viac o službe

Testovacia verzia zdarma

Službu je možné bezplatne vyskúšať na testovacej verzii portálu s plnou funkčnosťou.

Testujte ZADARMO

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Subjekty, ktoré zverejňujú svoje zmluvy, objednávky a faktúry na internete:
Výber samosprávy / organizácie
Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Na portáli eGovZmluvy zverejňujú aj:
Dolná Súča
Dolná Súča, Trenčiansky kraj
Základná škola s materskou školou Trakovice
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov, zriaďovateľ Mesto Leopoldov
Rimavská Baňa
Rimavská Baňa, Banskobystrický kraj
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník, zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
Najnovšie pridané dokumenty:
Mesto
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
Základná umelecká škola Bernolákova
2019034
objednávka
Maliarik Sabol - Roman Sabol
46171746
1 095,00 EUR
19.09.2019
Predmet: maľovanie priestorov ZUŠ Bernolákova 26
Základná umelecká škola Bernolákova
2019033
objednávka
RIMI Trade
36577324
550,00 EUR
19.09.2019
Predmet: revízia a následná oprava signalizačného zariadenia v budove školy na Bernolákovej 26 a Uherovej 11
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-20192989
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,11 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-10193644
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-10193703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,14 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Bratislavský samosprávny kraj
2019-918-SM
zmluva
TKD Výťahy s.r.o.
52511685
0,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení. Zhotoviteľ bude vykonávať na zariadeniach uvedených v prílohe č.1 tieto činnosti v rámci „paušálnej platby". a) Pravidelná preventívna údržba 1x mesačne prevádzková prehliadka zariadenia, mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu, kontrola nastavenia a jeho zriadenie, čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt, likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia, Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činnosti ako mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotoviteľom v súlade so zákonom o ochrana životného prostredia. b) Odborné prehliadky 1x štvrťročne Sú vykonávané v súlade podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z., normy STN 27 4002 a normy STN EN 81-20 v termínoch stanovených v týchto predpisoch. Výsledky z odborných prehliadok sú predložené bez meškania objednávateľovi. V prípade zistenia závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú prevádzku zariadenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odstránenie zistených nedostatkov (oprava alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia. c) Nonstop 24 hodinová služba Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so servisným mechanikom v prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie na zariadení na zabezpečenie vyslobodenia uviaznutých osôb alebo spojazdnenia zariadenia.
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-530927330
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
309,32 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-0652
faktúra
Vardar
40410200
123,50 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
2019/303
faktúra
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
11,10 EUR
19.09.2019
Predmet: učebnice na Sj-2 ks
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
2019/302
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
52,66 EUR
19.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ