portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

AKTUÁLNE - zľava 20% pre nových používateľov

 

Vyskúšajte eGovZmluvy
  • okamžite použiteľné
  • zmluvu zverejníte do 3 minút
  • prevádzkované v spolupráci s ÚMS pre potreby samospráv a ich organizácií
  • už od 5,- EUR / mesiac

Viac o službe

Testovacia verzia zdarma

Službu je možné bezplatne vyskúšať na testovacej verzii portálu s plnou funkčnosťou.

Testujte ZADARMO

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Subjekty, ktoré zverejňujú svoje zmluvy, objednávky a faktúry na internete:
Výber samosprávy / organizácie
Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Na portáli eGovZmluvy zverejňujú aj:
Smižany
Smižany, Košický kraj
Štiavnička
Štiavnička, Žilinský kraj
Bratislava-Devín
Bratislava-Devín, mesto Bratislava
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitrianske Hrnčiarovce, Nitriansky kraj
Obec Vtáčkovce
Obec Vtáčkovce, Košický kraj
Najnovšie pridané dokumenty:
Mesto
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
Základná umelecká škola Bernolákova
2019034
objednávka
Maliarik Sabol - Roman Sabol
46171746
1 095,00 EUR
19.09.2019
Predmet: maľovanie priestorov ZUŠ Bernolákova 26
Základná umelecká škola Bernolákova
2019033
objednávka
RIMI Trade
36577324
550,00 EUR
19.09.2019
Predmet: revízia a následná oprava signalizačného zariadenia v budove školy na Bernolákovej 26 a Uherovej 11
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-20192989
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,11 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-10193644
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-10193703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,14 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Bratislavský samosprávny kraj
2019-918-SM
zmluva
TKD Výťahy s.r.o.
52511685
0,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení. Zhotoviteľ bude vykonávať na zariadeniach uvedených v prílohe č.1 tieto činnosti v rámci „paušálnej platby". a) Pravidelná preventívna údržba 1x mesačne prevádzková prehliadka zariadenia, mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu, kontrola nastavenia a jeho zriadenie, čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt, likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia, Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činnosti ako mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotoviteľom v súlade so zákonom o ochrana životného prostredia. b) Odborné prehliadky 1x štvrťročne Sú vykonávané v súlade podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z., normy STN 27 4002 a normy STN EN 81-20 v termínoch stanovených v týchto predpisoch. Výsledky z odborných prehliadok sú predložené bez meškania objednávateľovi. V prípade zistenia závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú prevádzku zariadenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odstránenie zistených nedostatkov (oprava alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia. c) Nonstop 24 hodinová služba Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so servisným mechanikom v prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie na zariadení na zabezpečenie vyslobodenia uviaznutých osôb alebo spojazdnenia zariadenia.
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-530927330
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
309,32 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-0652
faktúra
Vardar
40410200
123,50 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
2019/303
faktúra
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
11,10 EUR
19.09.2019
Predmet: učebnice na Sj-2 ks
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
2019/302
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
52,66 EUR
19.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ