portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

AKTUÁLNE - zľava 20% pre nových používateľov

 

Vyskúšajte eGovZmluvy
  • okamžite použiteľné
  • zmluvu zverejníte do 3 minút
  • prevádzkované v spolupráci s ÚMS pre potreby samospráv a ich organizácií
  • už od 5,- EUR / mesiac

Viac o službe

Testovacia verzia zdarma

Službu je možné bezplatne vyskúšať na testovacej verzii portálu s plnou funkčnosťou.

Testujte ZADARMO

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Subjekty, ktoré zverejňujú svoje zmluvy, objednávky a faktúry na internete:
Výber samosprávy / organizácie
Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Na portáli eGovZmluvy zverejňujú aj:
Jakubov
Jakubov, Bratislavský kraj
Krškany
Krškany, Nitriansky kraj
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok, zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
Žarnovica
Žarnovica, Banskobystrický kraj
Obec Veľká Lomnica
Obec Veľká Lomnica, Prešovský kraj
Najnovšie pridané dokumenty:
Mesto
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-10193644
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-10193703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,14 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Bratislavský samosprávny kraj
2019-918-SM
zmluva
TKD Výťahy s.r.o.
52511685
0,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení. Zhotoviteľ bude vykonávať na zariadeniach uvedených v prílohe č.1 tieto činnosti v rámci „paušálnej platby". a) Pravidelná preventívna údržba 1x mesačne prevádzková prehliadka zariadenia, mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu, kontrola nastavenia a jeho zriadenie, čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt, likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia, Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činnosti ako mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotoviteľom v súlade so zákonom o ochrana životného prostredia. b) Odborné prehliadky 1x štvrťročne Sú vykonávané v súlade podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z., normy STN 27 4002 a normy STN EN 81-20 v termínoch stanovených v týchto predpisoch. Výsledky z odborných prehliadok sú predložené bez meškania objednávateľovi. V prípade zistenia závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú prevádzku zariadenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odstránenie zistených nedostatkov (oprava alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia. c) Nonstop 24 hodinová služba Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so servisným mechanikom v prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie na zariadení na zabezpečenie vyslobodenia uviaznutých osôb alebo spojazdnenia zariadenia.
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-530927330
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
309,32 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
šj-0652
faktúra
Vardar
40410200
123,50 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
2019/303
faktúra
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
11,10 EUR
19.09.2019
Predmet: učebnice na Sj-2 ks
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
2019/302
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
52,66 EUR
19.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
150/2019-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
19.09.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
149/2019-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
19.09.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
148/2019-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
19.09.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber