rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201702
zmluva
Mesto Košice
00691135
650,00 EUR
13.01.2017
Predmet: záujmove vzdelávanie detí
Z201647832
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
9 999,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Zber,odvoz ,likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu
19/12
oznam
Domka
31274901
50,00 EUR
19.12.2016
Predmet: ZVD
428
oznam
DEUS
45736359
50,00 EUR
19.12.2016
Predmet: deus
385
oznam
Stavebno -obchodná
21,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zimná údržba OK
111
oznam
RKC
1 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: dotácia cirkev
384/2016
oznam
Spol. Stagala ,s.r.o.
46540091
100,00 EUR
02.11.2016
Predmet: prenájom
108/20016
zmluva
KSK
35541016
1 500,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Banské múzeum
310
zmluva
eurovia
31651518
19 918,05 EUR
25.08.2016
Predmet: oprava OK
1390/16
zmluva
VVS Košice
36570460
0,00 EUR
29.07.2016
Predmet: vecné bremeno
18/7
zmluva
Ing.Turák
255,00 EUR
25.07.2016
Predmet: predaj pozemku
88
zmluva
H+EKO s.r.o
31688985
0,00 EUR
24.06.2016
Predmet: zmluva o zbere odpadu
1/16
zmluva
Ulianinová
750,00 EUR
24.06.2016
Predmet: kúpna zmluva
dodatok č.2
zmluva
Slovenská pošta
36631124
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Prenájom pošty
30/6
zmluva
Slov.sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: elektronické služby
184/16
zmluva
Richt power energy s.r.o
36366544
1,00 EUR
09.05.2016
Predmet: dodávka EE
26756
zmluva
DPO SR
2 000,00 EUR
22.04.2016
Predmet: dotácia DHZO
1/2016
zmluva
Čap St.
405,00 EUR
24.03.2016
Predmet: predaj pozemku St.čap p.č.244
295/2015
oznam
Mesto Košice
2021186904
500,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Poskytnutie FP na ZV detí
276/2015
zmluva
Data Centrum
45734747
1,00 EUR
17.12.2015
Predmet: pripojenie k IS
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.