portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2276
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
000410405449
oznam
LAMA energy a.s.
45890935
0,00 EUR
19.09.2012
Predmet: zmluva o združených dodávkach zemného plynu
9406065839
oznam
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
19.09.2012
Predmet: ZSE - zmluva o združenej dodávke elektriny
88/2012-BA
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204701
0,00 EUR
20.04.2012
Predmet: opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
9406077451
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny
9406077463
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny
9406077462
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny
16/§50j/2012/SR
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu protipovodňových opatrenív zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
121209377
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121209376
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121209561
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
14551-1_ZK
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
31396674
0,00 EUR
29.02.2012
Predmet: poskytovanie služieb prostredníctvom stravných kupónov
§48 z.č.448/2008
zmluva
Mesto Senica
00309974
0,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Sociálna posudková činnosť podľa §48 z.č.448/2008
dodatok č.10 k zmluve č.2/V-KO/2000
zmluva
Technické služby, a.s. Senica
36228443
24.11.2011
Predmet: Zber, preprava, zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
príloha č. 10 k dodatku č.1 zmluvy č.1002/SZ/2002
zmluva
Technické služby, a.s. Senica
36228443
183,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Interval zberu a vývozu- vrecia , cena
SKAU 302
zmluva
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o.
36259560
17.10.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní audítorských služieb
PZ00135408_001
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17.10.2011
Predmet: dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
9900038373
zmluva
T-com
35763469
32,39 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
1/2011
zmluva
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
« naspäť 1 ...891011 ďalej »