portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2275
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
zmluva o poskytnutí dotácie - MAS
zmluva
MAS Záhorie oz
42401844
500,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zakonov
č. A7533116
oznam
Orange Slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
23.12.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7533116
Dodatok č. 18
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Dodatok č. 18 k zmluve č. 2/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
2/2019
zmluva
Stavby Bayer, s.r.o.
51114658
16 921,93 EUR
07.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo 2/2019
1/2019
zmluva
PALKOVIČ-SK, s.r.o.
45938172
62 949,10 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019
201912173
oznam
Disig, a.s.
35975946
100,80 EUR
30.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201912173
KPZ s Matomi
zmluva
Matomi, s.r.o.
0036272108
10,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:
8711955028
oznam
AXA pojišťovna, a.s.
36857521
127,80 EUR
18.09.2019
Predmet: AXA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu - poistenie vozidla
7/1/164 dodatok č. 1
zmluva
Peter Prelec
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 7/1/164
č. 010-SE-K/RO/2019
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
600,00 EUR
18.07.2019
Predmet: TTSK - Zmluva č. 010-SE-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa §262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 3
zmluva
RVC Senica, s.r.o.
36259560
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 19.7.2011 o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2019
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2019 k Poistnej zmluve č.: 2405517606
Zmluva č. 149 649
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva č. 149 649 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269
zmluva
Fresco plus s.r.o.
50012070
0,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
6/B/164
zmluva
Ľubomír Omasta
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Ľubomír Omasta
č. 8/2/2014
oznam
KLára Michalicová
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve
č. 2/B/164
zmluva
Pavol Rehák
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Pavol Rehák
č. 5/B/164
zmluva
Samuel Hrubša
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Samuel Hrubša
č. 4/B/164
zmluva
Mariana Karpitová
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Mariana Karpitová
č. 1/B/164
zmluva
Pavol Kardian
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Pavol Kardian
« naspäť 1234... 11 ďalej »