portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2276
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/TJ/2019
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko
31870767
2 500,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovensko v roku 2019
CEZ ÚV SR: 726/2018 dod. 2
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 726/2018
č. I013-046/CEZ-SK/2019
oznam
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
0,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť č. I013-046/CEZ-SK/2019
č. I013-045/CEZ-SK/2019
zmluva
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
0,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť č. I013-045/CEZ-SK/2019
č. I013-044
zmluva
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
0,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny do sietí NN odberateľovi mimo domácnosť č. I013-044/CEZ-SK/2019
Dodatok k Zmluve o zriadení vecných bremien
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o zriadení vecných bremien ev. číslo oprávneného: 190103-121657012-VB
Zmluva o poskytovaní služby INTERNET č
oznam
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
05.04.2019
Predmet: YellowNET, - Zmluva o poskytovaní služby INTERNET č
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
10 099,20 EUR
29.03.2019
Predmet: Úrad vlády SR - Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 726/2018
zmluva o dielo
zmluva
Benet Sport, s.r.o.
50988662
10 099,20 EUR
29.03.2019
Predmet: Benet Sport - Zmluva o dielo
A13274008
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
10,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Orange - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ev. č. oprávneného:190103-121657012-VB
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
1 578,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Západoslovenská distribučná a.s. - zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 190103-121657012-VB
Licenčná zmluva
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon medzi zmluvnými stranami
CEZ ÚV SR:726/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
8 500,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
1
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
19.12.2018
Dodatok č. 1 k PZ 2405517606
oznam
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2405517606 zo dňa 22.10.2018
Príloha č. 17 k dodatku č. 1 zmluvy č. 1002/SZ/2002
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
0,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Interval zberu a vývozu (plastov, papiera, skla a kovových obalov)
744 dod
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
212,90 EUR
17.10.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 744 zo dňa 6.12.2016
Dodatok č. 1
oznam
CESTY NITRA, a.s.
34128344
77 382,43 EUR
17.10.2018
Predmet: K zmluve o dielo č. 27/2016/08421/M/R uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení
1/2018
oznam
Ľubomír Martiš,
17540011
12 711,49 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník
č. 17
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Dodatok č. 17 k zmluve č. 2/V-KO/2000 o zbere, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov