portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2276
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Fresco PLus
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
50012070
0,22 EUR
21.09.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
44/029/18
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
18 500,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 44/029/18
7/1/164
oznam
Peter Prelec
0,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č. 7/1/164
Kúpna zmluva
oznam
COOP Jednota, spotrebné družstvo
00168891
0,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Dodatok č. 1
zmluva
Miroslav Kubina
0,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Miroslav Kubina - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7/164
Zmluva o poskytovaní služby INTERNET
oznam
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Yellow Net - internet pre MŠ
3/2/164
zmluva
Milan Rusnák
146,96 EUR
03.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov 3/2/164
3/164 dodatok
zmluva
Veronika Ročáková
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: DODATOK č.1 K ZMLUVE O NÁJME BYTU Č. 3/164 uzatvorený podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov
2676588018
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o bežnom účte 2676588018
2676581019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o bežnom účte 2676581019
tz2018-05-15jv1
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
0,00 EUR
04.07.2018
Predmet: TOPSET - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 19.7.2011
zmluva
RVC Senica
36259560
580,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 19.7.2011 o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o spracovaní osobných údajov - WEBY
zmluva
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov uzavretá v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len "GDPR")
44/002/18
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
49 000,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 44/002/18
44/003/18
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
46 614,80 EUR
26.06.2018
Predmet: Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
tz2018-05-15-15jv1
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
0,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
1/2018
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko
31870767
2 000,00 EUR
21.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rovensko v roku 2018
ZO/2018A13032-1
oznam
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
39,00 EUR
06.06.2018
Predmet: ZMLUVA č. ZO/2018A13032-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník), NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
180350-121657012-ZBZ_VB
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
0,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho oprávneného č. 180350-121657012-ZBZ_VB
PZ002000259710_001
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
0,00 EUR
21.04.2018
Predmet: BVS - Zmluva č. PZ002000259710_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd