portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2276
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZZ EK
zmluva
Emil Krajčík Agro, s.r.o.
44222947
0,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
KZ o prevode vlastníckych práv
zmluva
Emil Krajčík Agro, s.r.o.
44222947
52 505,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva k.ú. Rovensko o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti spísaná v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
ZZ PD Senica
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
0,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
č. 072TT130030
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
99 439,39 EUR
23.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zmluva č. 148 155
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
8/2/164
zmluva
Klára Michalicová
0,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa §685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č. 8/2/164
tz2017-12-22vs2
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
30,00 EUR
29.12.2017
Predmet: TOPSET - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
2003/12/2008
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
0,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve
A7533116
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Orange Slovensko - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
24/11/2017
zmluva
PARA INVEST, s.r.o.
44424418
67 869,88 EUR
27.11.2017
Predmet: Návrh zmluvy o dielo č. 24/11/2017 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
9106361682
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
08.11.2017
Predmet: SPP - Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
1/2017
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko
31870767
1 800,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rovensko v roku 2017 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 1/2017
2028940995
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
IO13-066/CEZ-SK/2017
zmluva
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
0,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť
214/2017
zmluva
Mesto Senica
00309974
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva uzatvorená podľa §20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
Zmluva č. 147361
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva č. 147361 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva na vykonávanie zberu KO
zmluva
Technické služby Senica a.s.
36228443
0,00 EUR
26.05.2017
Predmet: TS Senica - Zmluva na vykonávanie zberu KO
2405517606
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
599,08 EUR
19.04.2017
Predmet: Generali Poisťovňa - ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistná zmluva č. 2405517606 zo dňa 18.4.2017
44/003/17
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
67 501,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 44/003/17
10/218/2003
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí komunálneho úveru č. 10/218/2003 - Dodatok č. 3