portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2133
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/1704/15/13200/069-ZoS/KZ_P_TS
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
100,00 EUR
10.01.2017
Predmet: Kúpna zmluva ev. č. kupujúceho: 16/1704/15/13200/069-ZoS/KZ_P_TS
tz2016-12-14jv132
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
0,00 EUR
23.12.2016
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
Dodatok č. 15
oznam
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Dodatok č. 15 k zmluve č. 2/V-KO/2000 o zbere, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Nájomná zmluva č. 744
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
0,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva č. 744 o ponechaní pozemkov do dočasného užívania podľa par. 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 229/1991 Zb o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov uzavretá medzi:
Nájomná zmluva
zmluva
ZENYRA s.r.o.
46195076
0,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
I013
zmluva
ČEZ SLOVENSKO s.r.o.
36797332
0,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť
I013-062/CEZ-SK/2016
zmluva
ČEZ SLOVENSKO s.r.o.
36797332
0,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi domácnosť
Dodatok k Zmluve
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o združenej dodávke (ČEZ)
zmluva
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
0,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť
ZLP-2016-1015 - dodatok č. 1
zmluva
Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
03.11.2016
Predmet: DEUS - Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest k zmluve č. ZLP-2016-1015
1/2016
zmluva
MAS Záhorie, o.z.
42401844
500,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2016
27/2016/08421/M/R
zmluva
CESTY NITRA a.s.
34128344
95 614,80 EUR
12.08.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 27/2016/08421/M/R
267658/01
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
2 496,24 EUR
09.08.2016
Predmet: Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 267658/01
8/164
zmluva
Daniel Chudý
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov č. 8/164
7/164
zmluva
Miroslav Kubina
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov č. 7/164
6/164
zmluva
Ľubomír Omasta
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov č. 6/164
5/164
zmluva
Samuel Hrubša
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov č. 5/164
4/164
zmluva
Mariana Karpitová
0,00 EUR
27.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov č. 4/164
3/164
zmluva
Veronika Vávrová
0,00 EUR
27.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov č. 3/164
2/164
zmluva
Pavol Rehák
0,00 EUR
27.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov č. 2/164