portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2232
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130319
oznam
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
27.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
20130916
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: zmena balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal
20130916
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: zmena balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal
20130916
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: zmena balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal
20130916
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: zmena balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal
20130916
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: zmena balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal
20130916
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: zmena balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal
20130916
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: zmena balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal
20130613
zmluva
Ecocities, s.r.o.
36860689
9 800,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
20130613
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
0,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Aktualizácia PH SR a vyhotovenie žiadosti o NFP
20130613
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
9 890,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
20130603
zmluva
Farkasová Juliana, Ing.
36110345
1 200,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2013
20130530
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
198,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Licencia WinCITY Kataster
20130530
zmluva
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
15.08.2013
Predmet: Vysporiadanie práv výkonných umelcov podľa autorského zákona
dodatok číslo 2
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
250,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Predlženie konečnej splatnosti úveru do 25.10.2013
20130319
zmluva
Oto Bršel BOTO enviro
33457867
9 985,01 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie diela Úprava ohrevu TÚV v budove ZŠ v rozsahu podľa PD
201301
zmluva
Mgr. Miklós Csintalan
380,00 EUR
15.08.2013
Predmet: realizácia verejného obstarávania - výber dodávatel'a na stavebné práce s názvom predmetu zákazky: ,,Úprava ohrevu teplej úžitkovej vody pre ŽS Svätý Peter"
20130807
zmluva
Imrich Kováč r.Kováč a manželka Alžbeta Kováčová r.Szűcsová
205,84 EUR
08.08.2013
Predmet: Kúpna zmluva
20130628
zmluva
Ing. Jozef Badala a manželka Lenka Badalová
1 660,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupnéhopráva
20130625
zmluva
Vojtech Svitač
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva