portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2259
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130530
zmluva
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
15.08.2013
Predmet: Vysporiadanie práv výkonných umelcov podľa autorského zákona
dodatok číslo 2
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
250,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Predlženie konečnej splatnosti úveru do 25.10.2013
20130319
zmluva
Oto Bršel BOTO enviro
33457867
9 985,01 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie diela Úprava ohrevu TÚV v budove ZŠ v rozsahu podľa PD
201301
zmluva
Mgr. Miklós Csintalan
380,00 EUR
15.08.2013
Predmet: realizácia verejného obstarávania - výber dodávatel'a na stavebné práce s názvom predmetu zákazky: ,,Úprava ohrevu teplej úžitkovej vody pre ŽS Svätý Peter"
20130807
zmluva
Imrich Kováč r.Kováč a manželka Alžbeta Kováčová r.Szűcsová
205,84 EUR
08.08.2013
Predmet: Kúpna zmluva
20130628
zmluva
Ing. Jozef Badala a manželka Lenka Badalová
1 660,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupnéhopráva
20130625
zmluva
Vojtech Svitač
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
1
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
0,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Dodatok č.1 k Záložnej zmluve č.0036-PRB/2012/Z zo dňa 18.02.2013 ku vkladovému konaniu č.V-791/13
1/2013
zmluva
Obec Mudroňovo
00306592
6,60 EUR
31.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytového priestoru - dom smútku
0036-PRB/2012/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
92 220,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Záložná zmluva
20120830
zmluva
Pavol Žilák Michal Žilák
1,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
401/255/2012
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
30 740,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Záložná zmluva
2099/2012
zmluva
Dávid Kondicz-KONFER networks
43040187
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytového priestoru
20121212
zmluva
Verejnoprospešné služby obce Svätý Peter
36113531
3 300,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
20121220
zmluva
Jaroslav Fabula, Ing.
593,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Zámenná zmluva
20121221
zmluva
Denisa Kelková, Ľubomír Hamran
1 660,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
20121203
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
113,60 EUR
12.12.2012
Predmet: Poistná zmluva - 6 bj nš Kossányiho ul. 1253/9
6300142102
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009
9406149206
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriky
5100002096
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Zmluva o dodávke plynu