portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2226
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20111027
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
171 625,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
20111027
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
171 625,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Zmluva o zriadení záložného práva a mandátna zmluva č.318/AUOC/11-ZZ/1
20111027
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
171 625,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Zmluva o úvere č. 318/AUOC/11 a Dodatok k Zmluve o bežnom účte
5100002096
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26.10.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
20111018
zmluva
Karol Šimonek a manželka
1 660,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
20110928
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
00156621
893 566,00 EUR
03.10.2011
Predmet: dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP
20110919
zmluva
Cintia Majtánová
1 660,00 EUR
21.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
20110916
zmluva
Hilda Hamranová
16.09.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 01.10. 2008
20110908
zmluva
Jozef Badala
13.09.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 01.10. 2008
20110810
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
09.09.2011
Predmet: zverejňovanie dokumentov na portále EGov-Zmluvy
20110907
zmluva
Dušan Pluhár a manž. Margita Pluhárová
0,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Dodatok č.1 k Zámennej zmluve V-2368/2011 zo dňa 15.06.2011
20110902
zmluva
Viliam Zsidek
02.09.2011
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 01.10. 2008
20110826
zmluva
Zuzana Szondrová
02.09.2011
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 01.10. 2008
20110818
zmluva
Alfréd Németh
0,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
20110815/A
zmluva
Ing. Terézia Horváthová
0,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
20110815
zmluva
Ing. Jozef Jobbágy
0,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
20110819
zmluva
Ing. Jozef Zakar
0,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
20110812
zmluva
Peter Kováč
3 320,00 EUR
16.08.2011
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
20110812
zmluva
Peter Kováč
3 320,00 EUR
16.08.2011
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
3
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
-1 604,75 EUR
12.08.2011
Predmet: zmena rozpočtu z dôvodu technickej zmeny