portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2257
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20121106
zmluva
Slovenská sporitelňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Zmluva o bežnom účte
Dodatok č.1
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
161 684,42 EUR
25.10.2012
Predmet: prolongácia konečnej splatnosti
2012/038
zmluva
AUREX, spol.s.r.o.
31325483
7 800,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo
20120820
zmluva
VPS obce Svätý Peter
36113531
16 400,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
20120720
zmluva
Jaroslav Fabula, Ing.
1 007,89 EUR
23.07.2012
Predmet: Zámenná zmluva
20120718/Zz
zmluva
Dušan Badala
398,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Zámenná zmluva
20120718
zmluva
Albert Lengyel a manž. Júlia Lengyelová
515,48 EUR
18.07.2012
Predmet: Kúpna zmluva
401/255/2012
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
39 962,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Záložná zmluva
20120621
zmluva
Ing. Anna Szabóová
57,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Kúpna zmluva
401/255/2012
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
30 740,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru
2120612
zmluva
Ing. Árgyusi Zsolt a manželka Monika Árgyusiová
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
121224577
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
159,84 EUR
28.05.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2/2012
zmluva
STAV-COOP s.r.o.
34151311
9 948,29 EUR
28.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo na verejný rozvod plynu, Svätý Peter -nový stavebný obvod VINICE 2.časť
44/NR/2012
zmluva
Obvodný úrad Nitra
42114926
8 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
20120401
zmluva
Jaroslav Fabuľa, Ing.
8,30 EUR
20.04.2012
Predmet: Nájomná zmluva
č. 86554 08U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
23 993,57 EUR
12.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
20120328
zmluva
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola
0,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Rámcová zmluva
UVSR - 44/2012
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
20 000,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu
O/032/12
zmluva
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
36622630
0,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
20120320
zmluva
Verejnoprospešné služby obce Svätý Peter
36113531
12 821,55 EUR
22.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby