portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2120
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Príloha
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ohlásenie subdodávateľov, Svätý Peter - celo obecná splašková kanalizácia a ČOV
20170511
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
20170428
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
4523000774
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
0,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Zmluva o užívaní časti podperných bodov
NAZ/29/2017/6078
zmluva
TuCon, a.s.
44802030
9 628,80 EUR
18.04.2017
Predmet: Nájomná zmluva - NAZ/29/2017/6078
20170412
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 1000083816 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odopadových vôd verejnou kanalizáciou
20170412
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 46809290 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odopadových vôd verejnou kanalizáciou
20170412
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 46809190 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odopadových vôd verejnou kanalizáciou
20170412
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 46809160 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odopadových vôd verejnou kanalizáciou
20170412
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 46809110 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odopadových vôd verejnou kanalizáciou
20170412
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 46809080 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odopadových vôd verejnou kanalizáciou
20170412
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 46809410 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odopadových vôd verejnou kanalizáciou
20170321
zmluva
Norbert Uzsák, Anikó Uzsáková
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
20170327
zmluva
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
2 950,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Mandátna zmluva
20170327
zmluva
Itergy s.r.o.
36 737 283
2 450,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu a spracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
20170327
zmluva
Innovatio s.r.o.
47 549 301
6 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1
dodatok
Hilda Hamranová
34 022 155
2 615,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2016 uzatvorenej dňa 27.10.2016
1
dodatok
Mária jávorková
31 165 745
3 600,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2016 uzatvorenej dňa 27.10.2016
1
dodatok
Ing. Jozef Zakar
11 901 489
3 054,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/2016 uzatvorenej dňa 27.10.2016
20170324
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
70,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Zmluva o vinkulácii