portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2226
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30082017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
1,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Nájomná zmluva
ZO/2018Z7089
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
50,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmluva č. ZO/2018Z7089 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
121775457
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
20181203
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
20180312
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
070320182
zmluva
Judit Csókás
37311701
50,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Mandátna zmluva
070320181
zmluva
Judit Csókás
37311701
700,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Mandátna zmluva
121771470
zmluva
Západoslovenská distribučná
33,55 EUR
06.03.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121771669
zmluva
Západoslovenská distribučná
83,88 EUR
06.03.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6.
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
1
dodatok
Crystal Group s.r.o.
43863761
1 380,00 EUR
19.02.2018
Predmet: Dodatok č.1 ku zmluve
75/CC/17-D1
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
1 000 000,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o úvere
20180208
zmluva
Humana People to People Slovakia o.z.
42065534
0,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Zmluva o humanitnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi
2.
dodatok
TuCon a.s.
44802030
9 333 545,79 EUR
06.02.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
121760947
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
209,70 EUR
02.02.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sieta
1
dodatok
č.1 Lászlóová Eva; č.2 Fabulová Katarína; Hústyová Katarína; FabuľováDžamila; č.3 Sárköziová Valéria; č.4 Hók Štefan; Hóková Zuzana; č.5 Szabó Norbert; Szabóová Gabriela; Pecena Attila MUDr; č.6 Mészárosová Zlatica; Mészárosová Alžbeta; Mészáros Ján; Mészárosová Zlatica; č.7 Csere Kristián; č.8 SárköziBarnabáš; Sárközi Július; Sárközi Zoltán; Sárközi Ján; Sárközi Róbert; Sárközi Vendelín; Sárközi Marián; Sárközi Dominik; Sárköziová Denisa; Farkasová Katarína; č.9 Fábián Ondrej; Fábián Ondrej
0,00 EUR
02.02.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 21.12.2017
1
dodatok
PRIVILEG SK s.r.o.
45243140
0,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Dodatok č. 1
20180131
zmluva
PRIVILEG SK s.r.o.
45243140
3 480,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu
20180130
zmluva
Crystal Group s.r.o.
43863761
1 380,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená medzi zmluvnými stranami
20180130
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356173
4 960,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru