portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2245
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
148471
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva č. 148 471 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
121745990
zmluva
Západoslovenská distribučná
36361518
0,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2018041113
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041112
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
400,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041111
zmluva
Šachový oddiel pri ŠK Svätý Peter
500,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041110
zmluva
Csemadok, základná organizácia
37861603
800,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201804069
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
100,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201804068
zmluva
Klub dôchodcov nového storočia
37963864
500,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201804067
zmluva
Matica slovenská - miestna organizácia
179027102
800,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201804066
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
34076638
700,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
6/2018
zmluva
Ing. Peter Ágh
34264795
1 500,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 6/2018
201828035
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
1 000,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201827034
zmluva
Obecný športový klub Svätý Peter
37863568
28 600,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201827033
zmluva
Slovenský červený kríž, základná organizácia Svätý Peter
200,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201827032
zmluva
Občianske združenie Dieťa budúcnosti
37960032
400,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201827031
zmluva
OZ - Spolok vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre
42124689
3 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
1 039 252,80 EUR
27.03.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/268
975/2018-M_ORF
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
74 124,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie, sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
30082017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
1,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Nájomná zmluva