portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2259
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180613
zmluva
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
20180523
zmluva
Marián Szabó, Ing. Tímea Szabóová
60,50 EUR
12.06.2018
Predmet: kúpna zmluva
20180521
zmluva
Rudolf Hamran
288,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
20180522
zmluva
Ing. Jozef Zakar
420,50 EUR
12.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
2
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
1 039 252,52 EUR
06.06.2018
20180507
zmluva
Ing. Ing. arch. Peter Derevenec
980,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Svätý Peter
PHZ-OPK1-2018-000915-003
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
30 000,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30082017/1
dodatok
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
0,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve, zo dňa 30.08.2017
20180510
zmluva
Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
44637616
25,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstva v činnostiach verejnéh obstarávania a v ostatných súvisiacich činnostiach
121783582
zmluva
Západoslovenská distribučná
36361518
6,99 EUR
16.05.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1
dodatok
Make Technology s.r.o.
35 856 599
0,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20171006
2
dodatok
Make Technology s.r.o.
35 856 599
856 545,29 EUR
11.05.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20171006
2018300415
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
42051207
700,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018300414
zmluva
Stolnotenisový klub
42428068
600,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
7
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
148471
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva č. 148 471 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
121745990
zmluva
Západoslovenská distribučná
36361518
0,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2018041113
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041112
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
400,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041111
zmluva
Šachový oddiel pri ŠK Svätý Peter
500,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter