portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Zlatá Idka
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 690
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
235/2017
oznam
BauGruppen s.r.o.
45372420
11 979,08 EUR
09.08.2017
Predmet: zmluva o dielo
1
oznam
Norek s.r.o
17077508
500,00 EUR
31.07.2017
Predmet: zmluva o sponzorstve
7/4/2017
zmluva
Jozef Kružič
88,00 EUR
24.07.2017
Predmet: kúpna zmluva
37645
zmluva
Dobrov.PO
00177474
3 000,00 EUR
23.06.2017
Predmet: DPO SR
159
zmluva
Playsystem s.r.o.
0036601411
4 501,80 EUR
16.06.2017
Predmet: detské ihrisko
3/3/2017
zmluva
Oto Brosztl
1 030,00 EUR
12.06.2017
Predmet: predaj p.č.758/1
96/2017
zmluva
Richard Beličák
0
0,00 EUR
05.05.2017
Predmet: vecné bremeno
020
zmluva
BVL Plumbs. s.r.o.
47250011
0,00 EUR
29.03.2017
Predmet: odpadové hospodárstvo-batérie
83/2017
zmluva
L.Kukuricas
1 390,00 EUR
20.03.2017
Predmet: predaj
75/2017
zmluva
TJ Pokrok
4 000,00 EUR
10.03.2017
Predmet: dotácia TJ
32/2017
zmluva
Rimskokatolická cirkev -farnosť Z.I
1 000,00 EUR
02.03.2017
Predmet: dotácia
1/3/2017
zmluva
Slovenská sporiteľňa
00151653
1,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Cenné papiere VVS
28/2017
zmluva
DHZ Zlatá Idka
2 000,00 EUR
30.01.2017
Predmet: DHZ-dotácia
201702
zmluva
Mesto Košice
00691135
650,00 EUR
13.01.2017
Predmet: záujmove vzdelávanie detí
Z201647832
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
9 999,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Zber,odvoz ,likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu
19/12
oznam
Domka
31274901
50,00 EUR
19.12.2016
Predmet: ZVD
428
oznam
DEUS
45736359
50,00 EUR
19.12.2016
Predmet: deus
385
oznam
Stavebno -obchodná
21,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zimná údržba OK
111
oznam
RKC
1 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: dotácia cirkev
384/2016
oznam
Spol. Stagala ,s.r.o.
46540091
100,00 EUR
02.11.2016
Predmet: prenájom