portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF1172/19
faktúra
Archimetes, s.r.o.
51424631
18,17 EUR
14.01.2020
Predmet: Zabezpečenie softvéru - aplikácie na zaručenú konverziu dokumentov 12/2019
DF1171/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
34,20 EUR
14.01.2020
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/2019
DF1170/19
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
149,27 EUR
14.01.2020
Predmet: Sociálne služby 12/2019 - p. V. Mesiarik
ZP2020001/OE
zmluva
Dávid Lupták
0,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2020/01
ZS2020003/OVS
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 719020683 - BD Žarnovická Huta 8
ZS2020002/OVS
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 719020684 - BD Kľakovská 171032, Žarnovica
ZS2020001/OVS
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
13,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
DF1188/19
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
120,95 EUR
08.01.2020
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2019
DF1165/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
653,66 EUR
08.01.2020
Predmet: Zdravotné stredisko - vodné, stočné, zrážky
DF1076/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
704,51 EUR
08.01.2020
Predmet: Dodávka tepla 11/2019 - zdrav. stredisko
11/1900346
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Oprava verej. osvetl.; volebné tabule
11/1900345
objednávka
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
66,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Opatrovateľská starostlivosť - navýšenie úväzku
ZS2019202/PM
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
20,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku
DF1168/19
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
400,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Zazimovanie fontány
DF1167/19
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
300,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Prevádzka fontány v parčíku pri KD 12/2019
DF1166/19
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
375,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Údržba ver. zelene v CMZ a v parčíku pri KD za 12/2019
DF1163/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
63,75 EUR
02.01.2020
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja, z. č. 22122014 - 12/2019
DF1164/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
230,80 EUR
02.01.2020
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja z.č.28052014 - 12/2019
DF1162/19
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
289,69 EUR
02.01.2020
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja. z.č. 01072017 - 12/2019
DF1160/19
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
130,42 EUR
02.01.2020
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - štadión - 25.9.2019 - 18.12.2019