portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15403
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF1033/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
49,80 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ 27.10.11 - 04.01.12
DF1034/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
54,50 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica 27.10.11 - 05.01.12
DF1035/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Vodné a stočné - Denné centrum seniorov Žarnov 27.10.11 - 05.01.12
DF1013/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
166,18 EUR
31.01.2012
Predmet: Spotreba el. energie pre multifunkčné ihrisko
ZS0112012
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
1 064,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Dodatok č.5 ku zmluve č. 4027778 uzavretej dňa 12.12.2007 - rozšírenie licencie, zníženie rozsahu a zmena spôsobu licencovania SOFTIP Human Resources
ZS0062012
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
2 688,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Dodatok č.22012 k Zmluve na poskytnutie služby č.027/2007
4/1200021
objednávka
Základná škola
37831852
19,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Občerstvenie "Karneval žiakov I. stupňa"
4/1200020
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
565,24 EUR
25.01.2012
Predmet: Oprava VW Caravelle ZC167AO
4/1200019
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Nové služby
4/1200018
objednávka
Ing. Dana Tatarkovičová PROJEKTY STAVIEB
1 000,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Projektová dokumentácia "Chodník Ul. slobody"
4/1200017
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
258,72 EUR
25.01.2012
Predmet: Originálne tonery HP
4/1200016
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,99 EUR
25.01.2012
Predmet: Mobilné telefóny
4/1200015
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
99,91 EUR
25.01.2012
Predmet: Monitor AOC e2050 Sda
ZS0102012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 706201371 o dodávke vody
ZS0092012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č. 213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvyč.706201371 o dodávke vody
ZS0082012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 706201371 o dodávke vody
ZS0072012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č.706201371 o dodávke vody
DF1012/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
177,24 EUR
19.01.2012
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, nedoplatok 08.03.-31.12.11
DF1011/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
146,06 EUR
19.01.2012
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, preplatok 08.03.-31.12.11
DF1010/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
173,40 EUR
19.01.2012
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, nedoplatok 08.03.-31.12.11