portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 72
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2019
zmluva
PROGRANT, s. r. o
51951380
990,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2/2019
zmluva
PROGRANT, s. r. o.
51951380
650,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo na spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba
1/0918
zmluva
KOMSTAV MT, s.r.o.
51703653
31 897,26 EUR
11.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo
04/2020
oznam
Artix, s.r.o.
50152653
6 900,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Zmluva o dielo na spracovanie územného plánu
6/2017
zmluva
TENDERnet, s.r.o.
50139088
150,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Licenčná zmluva
2/2017
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o Manažmente projektu
5/2017
zmluva
VIZUALDK stavby, s.r.o.
475850056
14 000,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
4/2018
zmluva
Globbiz, s.r.o.
47538848
298 847,96 EUR
22.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu " Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Slovany - MŠ
11/2018
zmluva
K-centrum, spol s r.o.
47451441
7 200,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
2/2018 Zmluva o službách
oznam
OPEN DOOR, s.r.o.
46 466 339
500,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Vypracovanie ŽoNFP na Environmentálny fond Činnosť L4 a L4AP
16/2017
zmluva
B & J Finance, s.r.o.
46341676
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
13/2017
zmluva
Benestra, s.r.o.
46303502
12,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o pripojení
FF 604-19-005
oznam
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
50,78 EUR
06.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
Zmluva č. 191154
zmluva
Peter Šichta Tipnet
44240979
0,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva o internetovom pripojení
Zmluva o poskytnutí grantu č. 19045
zmluva
Nadácia Kia Motors Slovakia
42349826
1 066,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
29/2019
zmluva
lng. Elena Fioleková
42070856,
840,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní auditorskach služieb
12/2018
oznam
Ing. Elena Fioleková
42070856
840,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
17/2017
zmluva
Ing. Elena Fioleková
42070856
480,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
107/T/OK-2018
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
700,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
V3/2018/T/5
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 512,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
« naspäť 123 4 ďalej »