portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 60
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2019
oznam
Obec Kláštor pod Znievom
00316733
0,80 EUR
26.06.2019
Predmet: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z nehnuteľnosti producenta
39 796
zmluva
DPO SR
00177474
3 000,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 37329
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0017747
3 000,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
21/2019
zmluva
Obchodná Akadémia Martin
00162078
0,00 EUR
12.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
PHZ-OPK1-2018-000730-003
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
30 000,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
18/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
14/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Sadzobník poplatkov SLSP
614/CC/19-ZZ1
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
93 457,82 EUR
14.08.2019
Predmet: Záložná zmluva
614/CC/19
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
93 457,82 EUR
14.08.2019
Predmet: Úverová zmluva
11/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
Zmluva o Elektronickej službe Business24
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve
Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je poskytnutie Účtu Komunál v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 1. vedenie Účtu číslo SK43 0900 000 0051 5153 1004 Bankou pre Klienta 2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve 3. vydanie Platobnej karty k Účtu pre Klienta
Zmluva o úvere č. 904/CC/18
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s
00151653
45 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.
1/2019
zmluva
TJ družstevník Slovany
2 000,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1/2018 Dohoda o poskytnutí dotácie
oznam
TJ Družstevník Slovany
2 000,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Slovany
15/2017
zmluva
Ing. Jozef Bakoš
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zámenná zmluva
10/2017
oznam
Realityalpia, s.r.o.
50,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácii a reklame
9/2017
oznam
Milan Mišura
800,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva na zásahové obleky
8/2017
zmluva
Albín Latko
55,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva na knižné vydania
4/2017
zmluva
TJ Družstevník Slovany
2 200,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie
« naspäť 1 23 ďalej »