portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 72
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/T/OK-2018
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
700,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
V3/2018/T/5
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 512,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
1/2018/OŠaŠ/T/1.31
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 353,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
5/2018
zmluva
Pavol Gábor
14254727
2 150,00 EUR
04.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru
4/2018
zmluva
Globbiz, s.r.o.
47538848
298 847,96 EUR
22.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu " Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Slovany - MŠ
18/23/054/11
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
1 050,48 EUR
03.04.2018
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa
2/2018 Zmluva o službách
oznam
OPEN DOOR, s.r.o.
46 466 339
500,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Vypracovanie ŽoNFP na Environmentálny fond Činnosť L4 a L4AP
1/2018 Dohoda o poskytnutí dotácie
oznam
TJ Družstevník Slovany
2 000,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Slovany
2017/54/23/10
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
503,04 EUR
23.12.2017
Predmet: o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č.2“
123628 08U03
zmluva
Environmentálny fond
30796491
45 940,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Z M L U V A č. 123628 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
17/2017
zmluva
Ing. Elena Fioleková
42070856
480,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
16/2017
zmluva
B & J Finance, s.r.o.
46341676
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
15/2017
zmluva
Ing. Jozef Bakoš
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zámenná zmluva
Dohoda č. 17/23/010/26
oznam
ÚPSVaR Martin
30794536
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
14/2017
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte na dotácie
13/2017
zmluva
Benestra, s.r.o.
46303502
12,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o pripojení
V3/2017/T/104
oznam
Žilinsky samosprávny kraj
37808427
1 500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov ŽSK
Zmluva č. 37329
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0017747
3 000,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
12/2017
zmluva
Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
36672084
200,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácií a reklame
11/2017
zmluva
Brantner Fatra, s.r.o.
31578861
100,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o reklame