portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 5961
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3
objednávka
Glevická Mariana Ing. arch.
180,00 EUR
21.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011060
faktúra
Glevická Mariana Ing. arch.
180,00 EUR
03.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
6
objednávka
Katerinec Anton Ing.
100,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
03/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
157,50 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
04/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
73,50 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
06/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
420,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
07/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
382,50 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
08/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
107,63 EUR
13.04.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme pozemku
FD 2011101
faktúra
INPROST, spol. s. r. o.
46,80 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011107
faktúra
Fyzická osoba
200,00 EUR
15.04.2011
Predmet: kultúrna činnosť - repre
FD 2011116
faktúra
INPROST, s.r.o.
46,80 EUR
03.05.2011
Predmet: devínske noviny
05/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
152,60 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
11/D/2011
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri oprave havarijného stavu miestmej komunikácie
17/D/2011
zmluva
Fyzická osoba
201,42 EUR
23.05.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutI financnych prostriedkov
15
objednávka
Kubovčák Ján Ing.
110,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
18
objednávka
Drnzík Jozef
35,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011165
faktúra
Fyzická osoba
49,00 EUR
23.06.2011
Predmet: vodoinštalačné práce
23
objednávka
Inczédi Ľudovít
20,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
29
objednávka
Lörinc Ján
200,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
23/PS/2011
zmluva
Fyzická osoba
150,00 EUR
25.07.2011
Predmet: Zmluva o nájme predajného stánku
« naspäť 1234... 299 ďalej »