portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15592
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS
zmluva
Lucian Gontko - MADRE MANAGMENT
03.11.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia
1
dodatok
Petra Nikodémová
29.06.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. ZP2011/04-D o skončení nájmu bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
DF007713
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
31,86 EUR
10.04.2013
Predmet: Poskytovanie právnej služieby Mesto ZC-Šestáková V.
ZS0012011
zmluva
Miroslava Šarkoziová
135,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0012012
zmluva
Materská škola
42196973
02.01.2012
Predmet: Zmluva o spracovaní mzdovej agendy
ZS0022011
zmluva
Helena Hederváriová
120,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0022012
zmluva
Materská škola
42196973
02.01.2012
Predmet: Zmluva o údržbe škôl a školských zariadení
ZS0032011
zmluva
Vladimír Bartoš
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0032012
zmluva
Tomáš Barborík
43984029
7,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby
ZS0042011
zmluva
Erika Hederváryová
120,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0052011
zmluva
Tomáš Vidiečan
30,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
ZS0052012
zmluva
MUDr. Boris Vacval MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb číslo 5/2012
ZS0062011
zmluva
Ružena Kotlárová
300,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0062012
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
2 688,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Dodatok č.22012 k Zmluve na poskytnutie služby č.027/2007
ZS0072011
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0072012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č.706201371 o dodávke vody
ZS0082011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
192,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0082012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č.213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 706201371 o dodávke vody
ZS0092011
zmluva
Základná škola
37831852
07.02.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
ZS0092012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva č. 213475 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvyč.706201371 o dodávke vody
« naspäť 1234... 780 ďalej »