portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15403
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/R1100001
objednávka
Radoslav Haring - PANORÁMA PRODUCTION
37147072
02.02.2011
Predmet: Výroba a vysielanie zvukovoobrazových záznamov z MsZ
3/R1100002
objednávka
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu tovaru a služieb na r. 2011.
3/R1100003
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100004
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100005
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100006
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu tovaru a služieb na r. 2011.
3/R1100007
objednávka
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka opravy a nákup dielov a služieb na r. 2011.
3/1100008
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100009
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
129,31 EUR
02.02.2011
Predmet: Tonery
3/1100010
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100011
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
61,80 EUR
02.02.2011
Predmet: Toner
3/1100012
objednávka
Správa katastra v Žarnovici
0,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Výpis z LV
3/1100014
objednávka
AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
36633461
02.02.2011
Predmet: Vypracovanie časti Prev. poriadku verejnej kanalizácie
3/1100015
objednávka
Pavol Riecky
37424611
02.02.2011
Predmet: Osvedčovacia kniha
3/1100016
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
243,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
3/1100017
objednávka
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
87,55 EUR
02.02.2011
Predmet: Prečistenie potrubia MŠ Ul. P. Kilemnického
3/1100018
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
17336104
234,40 EUR
02.02.2011
Predmet: Laboratórny rozbor pitnej vody - Lukavica a Rev. Podzámčie
3/1100019
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
160,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Ocenenia pre športovcov a na súťaže
3/1100020
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
450,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Geometrický plán "Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - I. etrapa"
3/1100021
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
« naspäť 1234... 771 ďalej »