portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Kúpna zmluva zo dňa 20.5.2011
zmluva
Rozália Turbová, Ladislav Maťo
4 300,00 EUR
26.05.2011
Predmet: kúpna zmluva nehnuteľností
277
faktúra
ARCH.EKO
5 550,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Územný plán Obce Lužianky - zmeny a doplnky č.2
288
faktúra
ARCH.EKO
3 762,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Rozšírenie rozsahu a obsahu diela (I. a II. etapa)
Kupna zmluva
zmluva
Ing. Ľubomír Buday
60 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Kúpa nehnuteľnosti
Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Jozef Drahoš,JUDr. Miroslav Hronský
18 924,00 EUR
15.11.2011
Predmet: Kúpa parcely č. 108/1, 108/2
29.2.2012
zmluva
Martin Kolha
80,00 EUR
05.03.2012
Predmet: dočasné užívanie nájomného bytu, hospodár OFK, Športová 4, Lužianky
1.3.2012
zmluva
Maroš Kiesel
800,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zhotovenie webovej stránky
28/NR/2012
zmluva
OBVODNÝ ÚRAD NITRA
3 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu."Kamerový monitorovací systém v obci Lužianky - Bezpečné Lužianky"
5/2012
zmluva
Hinca Miroslav
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č.DZ221401202690101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
847 156,31 EUR
25.03.2011
Predmet: K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
095
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
28.02.2011
Predmet: autorská odmena
110
faktúra
SOZA
00178454
18,00 EUR
07.03.2011
Predmet: autorská odmena
Licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
22.06.2011
Predmet: o použití hudobných diel
062
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
49,44 EUR
08.02.2011
Predmet: tlačivá, matr. knihy
119
faktúra
Bohuš Viskup
11781637
292,80 EUR
16.03.2011
Predmet: práca hydročističom
046
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
675,17 EUR
08.02.2011
Predmet: toner
094
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
38,29 EUR
28.02.2011
Predmet: Toner
157
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
111,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Toner
139
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
66,38 EUR
24.03.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia
49/2012
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
66,38 EUR
17.02.2012
Predmet: vyjadr.NATURA k proj. Prevencia pred povodňami Položky:
« naspäť 1234... 18 ďalej »