portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2011
Predmet: poskytovanie služieb - program na zverejňovanie dokumentov
Dodatok č.4/2011
zmluva
Veolia Transport Nitra a.s.
36545082
44 000,00 EUR
22.03.2011
Predmet: dopravné služby - záloha
Dodatok č.DZ221401202690101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
847 156,31 EUR
25.03.2011
Predmet: K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
834408-010/2011
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
27.04.2011
Predmet: nový cintorín
002/2011
zmluva
Nadácia Allianz
42134064
1 600,00 EUR
23.05.2011
Predmet: rýchlostný merač
Kúpna zmluva zo dňa 20.5.2011
zmluva
Rozália Turbová, Ladislav Maťo
4 300,00 EUR
26.05.2011
Predmet: kúpna zmluva nehnuteľností
Licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
22.06.2011
Predmet: o použití hudobných diel
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania
Kupna zmluva
zmluva
Ing. Ľubomír Buday
60 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Kúpa nehnuteľnosti
O užívaní siete
zmluva
OBECNE SIETE, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Obec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov
Zmluva č. 66200013
zmluva
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
26.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
14/2011
zmluva
AB-STAV s.r.o.
36548707
19 507,57 EUR
19.09.2011
Predmet: Zhotovenie spodnej stavby viacúčelového ihriska v obci Lužianky
20/2011
zmluva
AB-STAV s.r.o.
36548707
15 020,87 EUR
19.09.2011
Predmet: Kanalizácia obce Lužianky
Zmluva o dielo č.1/2011
zmluva
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
32 245,80 EUR
03.11.2011
Predmet: Multifunkčné ihrisko
Zmluva č.5/2011
zmluva
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre
37966456
07.11.2011
Predmet: sociálna služba v Dennom stacionári
Zumba
zmluva
Mgr. Libuša Šišková
41440421
11.11.2011
Predmet: Prevádzkovanie zariadenia na rekondíciu.
Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Jozef Drahoš,JUDr. Miroslav Hronský
18 924,00 EUR
15.11.2011
Predmet: Kúpa parcely č. 108/1, 108/2
Zmluva č.001/ZÚ/2010/2011
zmluva
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
24.11.2011
Predmet: zimná údržba ciest
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
29.2.2012
zmluva
Martin Kolha
80,00 EUR
05.03.2012
Predmet: dočasné užívanie nájomného bytu, hospodár OFK, Športová 4, Lužianky
« naspäť 1234... 18 ďalej »