portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Čifáre
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 1203
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1247
zmluva
Koczáková Katarína
50,12 EUR
19.11.2019
Predmet: Nájomná zmluva VZ
2019/E1238/S242
zmluva
Profesionálny register s.r.o.
240,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Zmluva o reklame
2019/E 1134/S120
zmluva
Svitač Ladislav
109,85 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme veľkej zasadačky
2019/E1206/S48
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
0,00 EUR
11.11.2019
Predmet: 2019/E1206/S48
2019/E1201/S223
zmluva
Dvorský Viliam, Dvorská Žaneta
1 011,60 EUR
11.11.2019
Predmet: 2019/E1201/S223
2019/E1200/S223
zmluva
Zita Vicianová
720,00 EUR
11.11.2019
Predmet: 2019/E1200/S223
2019/E1110/S179
zmluva
Štefan Polcsák, Alžbeta Polcsáková
85,00 EUR
11.11.2019
Predmet: 2019/E1110/S179
2019/E1111/S9
zmluva
Erika Uhrinová
111,00 EUR
11.11.2019
Predmet: 2019/E1111/S9
2019/E1112/S180
oznam
Zita Vicianová
120,00 EUR
11.11.2019
Predmet: 2019/E1112/S180
FA D 8.11.2019
faktúra
FA D 8.11.2019
0,00 EUR
08.11.2019
Predmet: FA D 8.11.2019
2019/E1195/S78
zmluva
Helena Csuková
15,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Nájomná zmluva za hrobové miesto
2019/E1178/S78
zmluva
Mária Macáková
20,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Nájomná zmluva za hrobové miesto
2019/E1183/78
zmluva
Alžbeta Czapalová
20,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Nájomná zmluva za hrobové miesto
2019/E1135/S120
zmluva
Vargová Zuzana
20,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Nájomná zmluva - Dom smútku
2019/E119/S120
zmluva
Koczáková Katarína
48,34 EUR
30.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme veľkej zasadačky
FA D 22.10.2019
faktúra
FA D 22.10.2019
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: FA D 22.10.2019
2019/E1030/S222
zmluva
AQUAMONT spol. s.r.o. - Ing. Tomáš Pulen (konateľ spoločnosti)
16 835,05 EUR
11.10.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 25.09.2019, ktorá bola vyhodnotená objednávateľom ako najvýhodnejuia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, vykoná: Oprava - rekonštrukcia komunikácie č.2 - Obec Čifáre, podľa prílohy č.1, ktorú tvorí cenová ponuka zhotoviteľa a je neoddeliteľná súčasť zmluvy o dielo.
0032019
zmluva
Stavba a inžiniering s.r.o.
14 249,81 EUR
11.10.2019
Predmet: Zmluva na zhotovenie diela - stavby "Chodníky v obci Čifáre" uzatvorenej v zmaysle §536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zení neskorších zmien a doplnkov
Faktúry V 8.10.2019
faktúra
Faktúry V 8.10.2019
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Faktúry V 8.10.2019
Faktúry D 8.10.2019
faktúra
Faktúry D 8.10.2019
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Faktúry D 8.10.2019
« naspäť 1234... 61 ďalej »