portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Jakubov
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 9597
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
č.1/2011
zmluva
Obec Kostolište
11.02.2011
Predmet: Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o spolupráci a o zriadení spoločného úradu
č.2/2011
zmluva
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o.
31318762
11.02.2011
Predmet: Dodatok 4 zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
č.3/2011
zmluva
Recyklačný fond
36062090
11.02.2011
Predmet: Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1991/11/20RZO
č.4/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
č.5/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách
30945552
14.02.2011
Predmet: DOHODA č. 02/§50i/2011 o poskytovaní príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č.6/2011
zmluva
Lucia a Michal Ďurďovičovi
209,16 EUR
14.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva na nehnuteľnosť Lucia a Michal Ďurďovičovi
č.7/2011
zmluva
Ing. Jana a Štefan Bučkoví
6,64 EUR
14.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti Ing. Jana Bučková a Štefan Buček
FD 25
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
91,20 EUR
16.02.2011
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
FD 19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 500,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Stravné lístky Doxx
FD 001
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 125,00 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 002
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
110,81 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
FD 003
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
118,16 EUR
22.02.2011
Predmet: Mobilné telefóny
FD 004
faktúra
COMP - X
40156061
108,50 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - údržba VT
FD 005
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
28,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 006
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
148,46 EUR
22.02.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
FD 007
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
184,91 EUR
22.02.2011
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
FD 008
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
252,53 EUR
22.02.2011
Predmet: TJ spotreba el. energie
FD 009
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 794,44 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba el. energie
FD 11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
16,82 EUR
22.02.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
68,18 EUR
22.02.2011
Predmet: Šj všeobecné služby
« naspäť 1234... 480 ďalej »