portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Jakubov
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 9597
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
č.1/2011
zmluva
Obec Kostolište
11.02.2011
Predmet: Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o spolupráci a o zriadení spoločného úradu
č.2/2011
zmluva
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o.
31318762
11.02.2011
Predmet: Dodatok 4 zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
č.3/2011
zmluva
Recyklačný fond
36062090
11.02.2011
Predmet: Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1991/11/20RZO
č.4/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
č.5/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách
30945552
14.02.2011
Predmet: DOHODA č. 02/§50i/2011 o poskytovaní príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č.6/2011
zmluva
Lucia a Michal Ďurďovičovi
209,16 EUR
14.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva na nehnuteľnosť Lucia a Michal Ďurďovičovi
č.7/2011
zmluva
Ing. Jana a Štefan Bučkoví
6,64 EUR
14.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti Ing. Jana Bučková a Štefan Buček
8/2011
zmluva
ÚPSVaR Malacky
30794552
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
10/2011
zmluva
Hladíková Jozefína
320
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
9/2011
zmluva
PEDIO s.r.o.
36855413
207,13 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
11/2011
zmluva
Slobodová Elena
320
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
12/2011
zmluva
Sobolič Martin
485
0,00 EUR
08.03.2011
Predmet: prenájom služieb
13/2011
zmluva
Benčúrik Marián
338
0,00 EUR
08.03.2011
Predmet: prenájom služieb
14/2011
zmluva
Kovár Peter
339
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Zmluva č. 00022/04 vodné
15/2011
zmluva
Mikulášek Milorád
422
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
16/2011
zmluva
Kovárová Ľudmila
345
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
17/2011
zmluva
Ferenčák Pavol
69
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
18/2011
zmluva
Osuský Viliam
86
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
19/2011
zmluva
Novák Vladimír
435
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
20/2011
zmluva
Dom Svitania
3792465
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
« naspäť 1234... 480 ďalej »