portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 5726
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
0,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2/2011
zmluva
Západoslov. energetika, a.s.
35823551
0,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o pripojení
4/2011
zmluva
Dana Kulčárová
41866045
0,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Poskytovanie služieb
5/2011
zmluva
Nadácia Orange
42129559
576,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Ostatné zmluvy - darovacia zmluva
6/2011
zmluva
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
94,45 EUR
05.08.2011
Predmet: Prenájom majetku
7/2011
zmluva
PBA plus, s.r.o.
45682232
350,00 EUR
15.08.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
3/2011
zmluva
Bratisl.vodár.spoločnosť a.s.
35850370
0,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Poskytovanie služieb
8/2011
zmluva
Chiros Medical s.r.o.
36204587
4 003,20 EUR
08.11.2011
Predmet: zmluva
9/2011
zmluva
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
6 019,20 EUR
08.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.08/2011/M
10/2011
zmluva
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 968,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.09/2011/M
11/2011
zmluva
Info Tlač, s.r.o.
43764550
0,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Poskytovanie služieb
01/2012
zmluva
2D, spol. s r.o.
35926911
0,00 EUR
03.02.2012
Predmet: 2D, spol.s.r.o. Topoľčianska 33 851 05 Bratislava
2/2012
zmluva
Dalkia a.s
35702257
0,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Zmluva o správe a obsluhe tepelno- energetických zariadení
03/2012
zmluva
Peter Oboril
34947396
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
04/201
zmluva
VO SK , s.s.
45647291
0,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovsní služieb
05/2012
zmluva
Salvus spol.s.r.o.
31391303
0,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Salvus s.r.o.
06/2012
zmluva
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
0,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Koncesná Zmluva o zabezpečení prípravy celodennej stravy
07/2012
zmluva
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
0,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov / príloha ku Koncesnej Zmluve /
08/2012
zmluva
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo č.19 07/2012
09/2012
zmluva
Reason Y s.r.o
36283584
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o dlelo č. 21072012
« naspäť 1234... 287 ďalej »