rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47000000050/24.01.2011
zmluva
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
11 250,00 EUR
24.03.2011
Predmet: objednávka dodávok vlákniny
1/2011
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
24.03.2011
Predmet: zmluva na odber dreviny
2/2011
zmluva
CONTI-PLUS s.r.o.
36466492
24.03.2011
Predmet: zmluva o dodávke dreviny
3/2011
zmluva
BGP s.r.o.
36590185
24.03.2011
Predmet: zmluva o odbere dreviny
4/2011
zmluva
Sekos, Ing. Mikuláš Sekerec
33750670
24.03.2011
Predmet: zmluva o odbere dreviny
5/2011
zmluva
Otília Smolnická - TEMPUS
32701438
36,67 EUR
24.03.2011
Predmet: zmluva o odbere dreviny 50 m3
20110201
zmluva
AR-PROJEKTSTAV, s.r.o.
44829655
3 000,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ v obci JASOV
2
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
160,00 EUR
08.03.2011
Predmet: O poskytovaní služieb
1
zmluva
JUDr. Peter Paulinský, advokát
42239630
200,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Poskytovanie právnej pomoci
6/2011
zmluva
LESOPARTNER spol. s.r.o.
36179582
24.03.2011
Predmet: odber BK vlákniny
7/2011
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
24.03.2011
Predmet: nadmerná BK guľatina, DB, BK vláknina
8/2011
zmluva
Miroslav Dráb
34292586
24.03.2011
Predmet: nadmerná BK guľatina 100 m3, vláknina
1/2011
zmluva
Magyar Ján
30311004
0,00 EUR
24.03.2011
Predmet: zmluva o dielo v pestovnej a ťažbovej činnosti s UKT v lesných obvodoch obce
kúpna zmluva
zmluva
Fabian Vladimír
1 020,00 EUR
14.04.2011
Predmet: predaj vozidla ARO 243 DTP
221401203960101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
419 898,82 EUR
14.04.2011
Predmet: Poskytnutie nenávratného fin.príspevku
09/IV/2011
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 323,57 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
21/03/2011
zmluva
E.T.K, s.r.o.
36175340
14 682,47 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo-odlučovač ropných látok a jeho napojenie
012011 AD
zmluva
KApAR, s.r.o.
36505994
1 760,46 EUR
14.04.2011
Predmet: Autorský dozor na rekonštrukcii verejných priestranstiev, chodníkov, verejného osvetlenia a lávky v
1/2010
zmluva
FELDOM s.r.o.
31653537
431 012,03 EUR
14.04.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve na rekonštrukciu verejných priestranstiev
012011 HM
zmluva
Martin Horváth
300,12 EUR
15.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
11/3/2011
zmluva
Patria, n.o.Drienovské kúpele
31257313
2 600,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri poskytovaní sociálnych služieb
2/10/2010
zmluva
Združenie CEVING
40160238
10 116 064,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 10/2010-zmena DPH
R_62/2011
zmluva
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
185,47 EUR
18.04.2011
Predmet: Zmluva na licenciiu aktuálnych verzií APV produktov IVES
03/015/11
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
300 000,00 EUR
06.06.2011
Predmet: úver na rekonštrukciu verejných priestranstiev, chodníkov, verejného osvetlenia a lávky v obci Jasov
03/078/10
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
500 000,00 EUR
06.06.2011
Predmet: úver na rekonštrukciu ZŠ - dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 03/078/10
1/10/2008
zmluva
Ladislav Olexa - INT, Informačná technika
32562969
3 237,17 EUR
07.06.2011
Predmet: dodávka a montáž rozvodov štruktúrovanej kabeláže pre OcÚ Jasov
18/04/2011
zmluva
Horváthová Antónia
459,60 EUR
07.06.2011
Predmet: nájomná zmluva Horváthová Antónia
3/2011
zmluva
Združenie CEVING
40160238
2 796,00 EUR
07.06.2011
Predmet: revitalizácia parku-BUBICS LIGET
3
zmluva
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
00587125
12,00 EUR
07.06.2011
Predmet: prenájom nehnuteľností
30052011
zmluva
ASPEKT Rožňava s.r.o.
36182907
16 455,17 EUR
07.06.2011
Predmet: revitalizácia parku BUBICS-LIGET
3
zmluva
HIREKON, s.r.o.
36473413
240,00 EUR
14.06.2011
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky
DZ221101205200102
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
1 058 816,71 EUR
27.06.2011
Predmet: dodatok č.2/DZ221101205200102 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Rovnosť príležitostí na vzdelávanie Rómov na ZŠ Jasov
14/2010
zmluva
Združenie CEVING
40160238
10 176,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve
2
zmluva
J.P. STAV spol. s.r.o.
36183792
51 052,07 EUR
28.07.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo-rekonštrukcia základnej školy v Jasove
mandátna zmluva č. 06/2011
zmluva
Združenie CEVING
40160238
03.08.2011
Predmet: výkon inžinierskej činnosti Rekonštrukcia a sanácia budovy-interiér tribúny na futbalovom ihrisku
Dodatok k zmluve č. 30-000015777PO2008
zmluva
Východoslovenská vodárenská spol.
36570460
03.08.2011
Predmet: Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
A/2011/37
zmluva
Obvodný úrad Košice
42097002
6 900,00 EUR
04.08.2011
Predmet: Dotácia na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Bezpečný Jasov"
0001
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
12.08.2011
Predmet: Zmluva o partnerstve-vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie a verejnej správy
929/2011/UZ
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
130 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere
2
zmluva
Active Solutions s.r.o.
44596235
10 590,00 EUR
12.09.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb pri vypracovaní žiadosti o platbu
« naspäť 1234... 32 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.