rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72000004
objednávka
ABIZ s.r.o.
46659579
480,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Objednávka - dodávateľ na stavebné práce "Hasičská zbrojnica Jasov-prestavba"
7/2000001
objednávka
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
600,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Objednávka na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
2/9/2019
objednávka
TAPER spol. s.r.o.
31701515
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: biomasa
01082019
objednávka
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
17.09.2019
Predmet: skuška
1 - 5/2019 OBEC
objednávka
vydané objednávky OBEC
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: vydané objednávky OBEC
1 - 5/2019 LESY
objednávka
Dodávatelia - objednávky
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: objednávky 1 - 5/2019 LESY
4/1900020
objednávka
JUDr.Anna Filipová
47874856
971,51 EUR
30.05.2019
Predmet: VO-novostavba MŠ
4/1900021
objednávka
HS BAU s.r.o.
36600211
3 108,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti stavebného dozoru-Znižovanie energetickej náročnosti OÚ
4/1900015
objednávka
Neudorf, s.r.o.
46328955
1 386,00 EUR
27.02.2019
Predmet: externé riadenie projektu Sanácia nelegálnej skládky
4/1900014
objednávka
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
1 200,00 EUR
27.02.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre prevenciu kriminality
4/1900007
objednávka
JUDr. Anna Filipová
47874856
480,00 EUR
27.02.2019
Predmet: projekt Sanácia skládky
1-3/2017
objednávka
Dodávatelia
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: zoznam objednávok
7-12/2016
objednávka
Dodávatelia
15.02.2017
Predmet: zoznam objednávok
1-6/2016
objednávka
Dodávatelia
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Objednávky dodávatelia
1-12/2015
objednávka
Dodávatelia 2015
0,00 EUR
27.05.2016
Predmet: zoznam objednávok
20140006/1
objednávka
Plant servise s.r.o.
35804521
1 344,00 EUR
31.07.2014
Predmet: thuja smaragd
2014009
objednávka
Štofko Štefan - ECOMONT
17257964
2 000,00 EUR
31.07.2014
Predmet: oprava ústredného kúrenia
20140010/1
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
7 450,00 EUR
31.07.2014
Predmet: oprava miestnej komunikácie
1-12/2013
objednávka
dodávatelia
22.05.2014
Predmet: objednávky
1-7/2014
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
22.05.2014
Predmet: objednávky
GARANT 5
objednávka
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: dodávka elektriny do 30.06.201
10/2012
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
26.10.2012
Predmet: objednávky dodávatelia
20120030
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
1 200,00 EUR
10.09.2012
Predmet: oprava miestnych komunikácií
7-9/2012
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
06.09.2012
Predmet: zoznam objednavok
1-6/2012
objednávka
dodávatelia
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: vydané objednávky
2012002
objednávka
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
24.01.2012
Predmet: celoročná dodávka drveného kameniva pre obec
2012001
objednávka
Východoslovenská vodárenská spol.
36570460
24.01.2012
Predmet: celoročný vývoz žúmp z bytova nebytových priestorov obce
20110047
objednávka
Tomáš Juhász
32706502
20.12.2011
Predmet: Objednavka štrku s dovozom na cestu .
20110046
objednávka
Združenie CEVING
40160238
1 080,00 EUR
07.12.2011
Predmet: spracovanie rozpočtu k projektu rekonštrukcie denného centra
20110041
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
2 600,00 EUR
07.12.2011
Predmet: oprava cesty pri rómskej osade
20110042
objednávka
Východoslovenská vodárenská spol.
36570460
07.12.2011
Predmet: vytýčenie podzemných vedení
20110043
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
07.12.2011
Predmet: vytýčenie podzemných vedení
20110044
objednávka
T-Com Slovak Telecom
35763469
07.12.2011
Predmet: vytýčenie podzemných vedení
20110045
objednávka
SPP - Distribúcia, a.s.
35910739
07.12.2011
Predmet: vytýčenie podzemných vedení
20110039
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
2 500,00 EUR
22.11.2011
Predmet: práce na úpravu a odvodňovanie miestnej komunikácie smerok ku kláštoru
20110026
objednávka
ENERGO profi s.r.o.
46134697
2 068,80 EUR
21.11.2011
Predmet: výmena konvenčného kotla
20110035
objednávka
OTO LUKÁČ
45666504
1 265,00 EUR
21.11.2011
Predmet: murárske práce a oprava priestorov optiky
20110031
objednávka
OTO LUKÁČ
45666504
1 500,00 EUR
21.11.2011
Predmet: klampiarske a murárske práce na opravu 12 bytov nižšieho štandardu
20110025
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
5 000,00 EUR
16.09.2011
Predmet: úpravy žúmp,zámková dlažba, úprava verejných priestranstiev
20110020
objednávka
BS Košice s.r.o.
46214500
10 997,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Stavebné práce vykonávané horizontálnym ručným vŕtaním na stavbe "Obec-Jasov"
« naspäť 1 2 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.