portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 10917
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2064700113
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
-3 993,13 EUR
18.03.2013
Predmet: vyúčtovanie teplo a TUV v roku 2012 preplatok
1064700114
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
-1 006,00 EUR
30.04.2012
Predmet: opravna faktúrua k fa.č. 1064700113 za rok 2010 preplatok
7280097392
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
-318,94 EUR
06.02.2013
Predmet: vyúčtovanie elektriny za r. 2012
7448265854
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-91,68 EUR
31.01.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za rok 2017 preplatok
7064700113
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
-81,20 EUR
20.03.2018
Predmet: vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2017 MŠ Budapeštianska 1 - preplatok
7064700213
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
-66,58 EUR
20.03.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za rok 2017 - Elokované pracovisko Viedenská - preplatok
7299604439
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
-24,49 EUR
27.03.2017
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 1/2017 - preplatok
7416728157
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-12,47 EUR
06.02.2013
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn za r. 2012
71517273
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
-0,02 EUR
15.06.2015
Predmet: školské mlieko
71517272
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
-0,01 EUR
15.06.2015
Predmet: školské mlieko
01/2012
zmluva
Baťa Slovensko, a.s.
34103015
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: darovacia zmluva - zostava nábytku Baťa Optima
31-32/2010
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
22.03.2012
Predmet: dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č. 31-32/2010 zo d§a 27.1.2010
1/2012/2013
zmluva
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
22.06.2012
Predmet: zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2012/2013
033/Z/2012
zmluva
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
0,00 EUR
28.08.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní vybraných činností
2013/2014
zmluva
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
18.06.2013
Predmet: zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2013/2014
dodatok č. 1
zmluva
Haspotex
32473524
0,00 EUR
27.06.2013
Predmet: k zmluve o vykonávaní úloh v oblasti pred požiarmi, BOZP a civilnej ochrany
dodatok k zmluve č. 1010221216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
0,00 EUR
21.11.2013
Predmet: objednávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla- regulačný rok 2014
príloha č. 6 k zmluve č. 1010221216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
0,00 EUR
14.01.2014
Predmet: dohoda o výške zálohových platieb na rok 2014
2014/2015
zmluva
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z ich pre školský rok 2014/2015
1010221216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
0,00 EUR
22.08.2014
Predmet: Dodatok č. 1/2014 k zmluve 1010221216 o dodávke a odbere tepla a úžitkovej vody
« naspäť 1234... 546 ďalej »