portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 10917
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1010221216
zmluva
Tepelné hospodárstvo, spol. s r. o.
22 848,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2011
6012258
zmluva
Extel plus, s.r.o.
36206806
21,15 EUR
14.03.2011
Predmet: internetové pripojenie
12011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zverejňovanie dokumentov - zmluvy,faktúry, objednávky
Dodatok č. 1
zmluva
Hook, s.r.o.
36216224
30.03.2011
Predmet: dodatok k zmluve na dodávku ovocno-zeleninových štiav
2011/2012
zmluva
Hook, s.r.o.
36216224
27.06.2011
Predmet: zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. r. 2011/2012
2011/2012
zmluva
Hook, s.r.o.
36216224
09.09.2011
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. r. 2011/2012
2011/2012
zmluva
CUBS, s.r.o.
36572799
100,00 EUR
18.10.2011
Predmet: vypracovanie bezpečnostného projektu
273042011
zmluva
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
14,85 EUR
03.11.2011
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - bábkové predstavenia
273032011
zmluva
Hreha Ľubomír
33903590
24,06 EUR
14.11.2011
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov hudobno-dramatické predstavenia
273022011
zmluva
Gabriela Ursínyová - Vzdelávacia ustanovizeň
41384377
138,49 EUR
28.11.2011
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme - výučba anglického jazyka
2011
zmluva
ORO - Ing. Peter Orenčák
14350912
2 120,09 EUR
09.12.2011
Predmet: odstránenie závad v školskej jedálni
273012011
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
35562226
122,89 EUR
09.12.2011
Predmet: zmluva o kratk. nájme nebyt. priestorov - tanečná príprava detí
2011
zmluva
Natrex s.r.o.
36579122
7 503,86 EUR
19.12.2011
Predmet: výmena gumolitu v šk. jedálni, na chodbách a v šatniach MŠ
01/2012
zmluva
Baťa Slovensko, a.s.
34103015
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: darovacia zmluva - zostava nábytku Baťa Optima
31-32/2010
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
22.03.2012
Predmet: dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č. 31-32/2010 zo d§a 27.1.2010
01/2012
zmluva
Beáta Vavreková - FOTO NOSTALGIA
36996581
5,00 EUR
28.03.2012
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov fotenie detí - Veľká noc
2/2012
zmluva
Portál - komorné divadlo bez opony
42082153
18,00 EUR
27.04.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebyt. priestorov - komorné divadelné predstavenie
1/2012/2013
zmluva
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
22.06.2012
Predmet: zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2012/2013
033/Z/2012
zmluva
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
0,00 EUR
28.08.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní vybraných činností
273022006
zmluva
Ivona Tokárová
36996921
864,91 EUR
20.09.2012
Predmet: dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
« naspäť 1234... 546 ďalej »