portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 4826
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
705/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
16.01.2019
Predmet: separovanie odpadu
10/19
faktúra
TPZ-Prvá
41117310
96,00 EUR
15.01.2019
Predmet: odborná prehliadka kotolne
9/19
faktúra
PAPERA
46082182
551,03 EUR
15.01.2019
Predmet: kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby OcU, PC a Ekocentrum
8/19
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
69,39 EUR
15.01.2019
Predmet: Posýpací vozík
2
dodatok
Ing. Jakub Gerdhofer - REPARAF
46853936
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy
2019/61/99
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
32 054,40 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
2018/778/3198
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena na parc. reg. „C“ č. 4262/1 k.ú. PLŠ
7/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
14.01.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
6/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
14.01.2019
Predmet: vodné a stočné budova OcU
704/18
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
14.01.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
703/18
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
10.01.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
702/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
84,55 EUR
10.01.2019
Predmet: ŠK elektrická energia
5/19
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
69,39 EUR
09.01.2019
Predmet: Posýpací vozík
4/19
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
365,13 EUR
09.01.2019
Predmet: obecné noviny
701/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
28,48 EUR
08.01.2019
Predmet: elektricka energia OcU
700/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,58 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
699/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.01.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
698/18
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
125,43 EUR
08.01.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU , OP a ekocetnrum
3/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom zariadenia
697/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 407,36 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
« naspäť 1234... 242 ďalej »