portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 5046
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
A/2011/00068
zmluva
iNG. TATIANA VITKOVÁ - RT STAVPLAST
35319208
1 818,62 EUR
24.02.2011
Predmet: Základná škola výmena okien 1. časť - presklená stena
1
zmluva
Jaroslava Zemanová
50,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Pôžička
A/2011/00164
zmluva
Asanácia, s.r.o.
36750204
18.03.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia ŽVP
A/2011/00158
zmluva
AZP Brno, s.r.o.
46973150
3 147,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Výdajník vody a príslušenstvo
A/2011/00258
zmluva
ANEO,s.r.o.
36265420
23.03.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení nakladania s elektronickým odpadom
A/2011/00302
zmluva
Róbert Krištof - RONALEX
44240295
20.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
A/2011/00109
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
5 021,28 EUR
20.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
A/2011/00379
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
1 000,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
A/2011/00380
zmluva
MVDR. František Ondriska
31820131
600,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zmluva s veterinárom
A/2011/00417
zmluva
PZ Sokol Plavecký Štvrtok
1 000,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Dotácia
A/2011/00418
zmluva
Občianske združenie Štvrtčan
3 319,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Dotácia
A/2011/00419
zmluva
Vincent Jelemenský
400,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Dotácia
A/2011/00398
zmluva
Ľdudovít Jurovatý
412010557
05.06.2011
Predmet: Zmluva o službách
A/2011/00430
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
05.06.2011
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
A/2011/00387
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
15.06.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení odborného výkonu na kanalizačnej sieti
A/2011/00474
zmluva
Ing. Andrej Blanárik
52,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Nájom pozemku
A/2011/00539
zmluva
Nadácia SPP
31818625
5 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva na dotáciu na výstroj DHZ
A/2011/00528
zmluva
ING. TATIANA VITKOVÁ - RT STAVPLAST
35319208
9 785,00 EUR
20.07.2011
Predmet: DOM SMÚTKU - Plavecký Štvrtok - dlažba a vstupné plastové dvere
A/2011/00
zmluva
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
19 932,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Výstavba chodníka Bocian - Nafta
A/2011/00572
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
18.08.2011
Predmet: Prevádzkovanie stoky D,E
« naspäť 1234... 253 ďalej »