portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 3147
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2018
objednávka
Riline, s.r.o.
5 177,47 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava chodníka
9/2018
zmluva
ING. ARCH. ANNA GOČOVÁ
2 500,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 5318 uzatvorená podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie.
8/2018
objednávka
Florian s.r.o.
1 413,14 EUR
27.08.2018
Predmet: Zásahový oblek , prilba, rukavice obuv, savica Garden, savica Pyros, prúdnica
8/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
835,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra. Verejné osvetlenie.
7/2018
objednávka
Poľnohospodárske družstvo
02.07.2018
Predmet: Objednávka na opravu plota, náter, oprava stĺpikov a zabetónovanie stĺpikov podľa predloženia CP.
7/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
319,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatieľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra. Verejné osvetlenie
6/2018
objednávka
Archív Tatry s.r.o.
1 599,26 EUR
22.06.2018
Predmet: 1. Správa registratúry 2. Vyraďovacie konanie 3. Archivačný materiál
6/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
132,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Požiarna zbrojnica.
54/2018
zmluva
UNION zdravotná poisťovňa, a. s.
36284831
0,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Využívanie elektronických služieb
53/2018
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
750,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
52/2018
oznam
Spišská katolícka charita
35514221
2 280,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 2019 ku Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby
5/2018
objednávka
Ing. Miroslav Lukáč
1 500,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na MK Kamenec a Sihote.
5/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
250,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda a platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Kultúrny dom
51/2018
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
530,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL
51/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/24/012/20 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/24/010/26 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení.
49/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
30 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002163 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
48/2018
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 60/SZUŠ-2012/2013
47/2018
zmluva
Poľnohospodárske družstvo
200,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku uzatvorená podľa § 269 odst. 2 a nasledovného Obchodného zákonníka.
46/2018
zmluva
Nadácia Mondi SCP
10 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8/9/2018
« naspäť 1234... 158 ďalej »