portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 2293
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018-01-04
zmluva
Ing. Marek Halbavý
30,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018
2018-01-03
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018
201700307
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,49 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201700306
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
9,42 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201700305
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
10,80 EUR
28.02.2018
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu - MŠ
201700304
faktúra
GEODET, Ing. Július Juhász
11719613
1 500,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Geodetické a kartografické práce za účelom odvodnenia lokality pod záhradami, Potok Fiták-Sikenica, parc.č. 162/1, obec Krškany, kat. úz. Veľké Krškany
201700303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,59 EUR
28.02.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
201700302
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
74,30 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru GoPro 3-Way
201700301
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 064,64 EUR
28.02.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
201700300
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
84,86 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201700299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
150,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2017 - OcÚ
201700298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
98,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2017 - MŠ
201700297
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
177,02 EUR
28.02.2018
Predmet: Ročná licencia KEO WIN
201700296
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
25,62 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201700295
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
100,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Stanovenie VŠH pozemku parc.č. 119/11.12.13 v Krškanoch pre účely predaja
201700294
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
100,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov za stratu času za: Stanovenie VŠH pozemku parc.č. 120/11 v Krškanoch pre účely predaja
201700293
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
108,72 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700292
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
56,74 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie mliečnych výrobkov pre MŠ
201700291
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
28.02.2018
Predmet: Predplatné na rok 2018 Obecné noviny 1-52 výtlačkov
201700290
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
203,16 EUR
28.02.2018
Predmet: Nákup tovaru - vianočné osvetlenie
« naspäť 1234... 115 ďalej »