portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 2666
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-01-08
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 700,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2019-01-07
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
6 068,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019 - Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - časť Malé Krškany
2019-01-06
zmluva
Lindström, s.r.o.
35742364
17,96 EUR
03.05.2019
Predmet: Zmluva o servisnom prenajme rohoží - MŠ - 2 ks
2019-01-05
zmluva
Lindström, s.r.o.
35742364
11,74 EUR
03.05.2019
Predmet: Zmluva o servisnom prenajme rohoží - OcÚ
2019-01-04
zmluva
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy
2019-01-03
zmluva
Jaromír Chlebo
60,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2019 - o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2019-01-02
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
250,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon - verejné obstarávanie
2019-01-01
zmluva
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia č. 110 100 62
201800326
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Využívanie služby eGov-Obstarávanie rok 2019
201800325
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
499,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Geodetické a kartografické práce
201800324
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
54,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
201800323
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
18,10 EUR
10.01.2019
Predmet: Poštovné 9-12/2018
201800322
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra Orange
201800321
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,98 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra Orange
201800320
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,12 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201800319
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 107,38 EUR
10.01.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
201800318
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
201800317
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
62,28 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201800316
faktúra
CLIENT SERVICE, s.r.o.
36552461
369,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre OcÚ
201800315
faktúra
Peter Sitka
44568461
290,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Revízie plynových zariadení - MŠ, OcÚ
« naspäť 1234... 134 ďalej »