portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 2401
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"
2018-01-09
zmluva
Lukáš Benedik
60,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Nájomná zmluva č. 4 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2018-01-08
zmluva
Spoločný obecný úrad, Ing. Žaneta Vargová-prednosta
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o určení zodpovednej osoby uzatvorená v zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2018-01-07
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 600,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2018-01-06
zmluva
Veronika Maťová
60,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Nájomná zmluva č. 3 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2018-01-05
zmluva
Mgr. Libor Jesenský
60,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Nájomná zmluva č. 2 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
201800085
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
17.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2018 - verejný rozhlas
201800084
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
26,63 EUR
17.04.2018
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne
201800083
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Spracovanie dát dodaných obcou z ISKN
201800082
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201800081
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
12,43 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201800080
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
225,12 EUR
17.04.2018
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne
201800079
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
740,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Arboristické práce - výrub a ošetrenie stromov stromolezeckou technikou
201800078
faktúra
ARIVAN, s.r.o.
44326891
151,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie materiálu - OcÚ
201800077
faktúra
SPP-Distribúcia
35910739
56,16 EUR
17.04.2018
Predmet: Výmena regulátorov - Krškany 81
201800076
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
35,75 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800075
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
53,82 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201800074
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
17.04.2018
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 2/2018 - OcÚ
201800073
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
17.04.2018
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 2/2018 - MŠ
201800072
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
54,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
« naspäť 1234... 121 ďalej »