portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3052
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011002
objednávka
Geodetický a kartografický ústav
15.04.2011
Predmet: Geodetické informácie z katastra nehnuteľností
2011027
zmluva
Maroš Tóth
1 500,00 EUR
21.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva-Hasičské auto
2011028
zmluva
Ing. Juraj Rojko
30.09.2011
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti - pôdy
2012009
faktúra
Geodetický a kartografický ústav
45,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Príprava údajov z kat. nehnuteľností
2012009
zmluva
Erik Báťa
2 000,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Darovacia zmluva
2012018
zmluva
Ing. Rastislav Pisarčík, Ing. Ľudmila Krnáčová
1 466,26 EUR
29.10.2012
Predmet: Kúpna zmluva - predaj obecných nehnuteľností: pozemok parc. č. 213/11-záhrada a parc. č. 213/18-záhrada, nachádzajúcich sa v kat. území Veľké Krškany
2013015
faktúra
Geodetický a kartografický ústav
27,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
201302
faktúra
Obvodný úrad Levice, Odbor CO a KR
40,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Refundačná faktúra - Vyplatenie odmeny skladníčke materiálu CO za I. polrok 2013
2013005
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
400,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
8-2014-2
objednávka
Patrik Dobrota
06.03.2014
Predmet: Spílenie a ošetrenie stromov v obci Krškany
8-2014-3
objednávka
NOMILAND s.r.o.
574,18 EUR
24.03.2014
Predmet: Objednávka sklápateľných ležadiel pre MŠ
2014007
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
27,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Príprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajov
2014040
faktúra
Ľudovít Kašuba
300,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Faktúra za hudobnú produkciu v mesiaci február - Fašiangové posedenie 2014
1-2014
zmluva
Róbert Mrva
260,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
2-2014
zmluva
Igor Fekete
408,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
2014259
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
21,90 EUR
30.12.2014
Predmet: Publikácia M. Lavrincovej: Človek zomiera dvakrát...
2014310
faktúra
Chal-Tec Gmbh
83,70 EUR
30.12.2014
Predmet: Stojan na mikrofón, mixážny pult
20141803
faktúra
Okresný úrad Levice
40,20 EUR
30.12.2014
Predmet: Refundačná faktúra - vyplatenie odmeny skladníčke materiálu CO za I. polrok
20141805
faktúra
Mgr. Jarmila Mišovičová
14,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Hlásenie v miestnom rozhlase a prenájom miestnosti
20141806
faktúra
Ing. Peter Kováčik
10,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Hlásenie v miestnom rozhlase a prenájom miestnosti
« naspäť 1234... 153 ďalej »