portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2352
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2012
zmluva
xy
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
2/2012
zmluva
xy
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
3/2012
zmluva
xy
0,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
6/2012
zmluva
ZsEZ
36 677 281
0,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriky
7/2012
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
3796118
0,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
9/2012
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
3655094
0,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zmluva o dodávke vody
12/2012
zmluva
Západoslovenské energetické závody
36361 518
0,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
14/2012
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
0,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Zmluva o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
17/2012
zmluva
Mesto Nitra
0030830
0,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
20/2012
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
37961187
0,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Dohoda
21/2012
zmluva
Brantner s r.o.
31440291
0,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Zmluva o diele
23/2012
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
3796118
0,00 EUR
19.04.2012
Predmet: Dodatok
24/2012
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
3796118
0,00 EUR
19.04.2012
Predmet: Dodatok
25/2012
zmluva
ZsEZ
36677281
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávky elektriny
26/2012
zmluva
SPP
35815256
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
29/2012
zmluva
Grancafe
44656505
0,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
30/2012
zmluva
XY
0,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu
31/2012
zmluva
XY
0,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu
32/2012
zmluva
XY
0,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu
33/2012
zmluva
xy
0,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu
« naspäť 1234... 118 ďalej »