portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2352
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Metodicko- pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania s celodenným výchovno-vzdelávacím systémom na základných školách v rámci národného projektu "PRINED" - PRojekt INkluzívnej EDukácie" č. 2014_PRINED_BB_NR_082.
1
dodatok
ZSE Energia
36677281
0,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
1
dodatok
Ing. Tomáš Prehoda, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zámennej a kúpnej zmluve
1
dodatok
Anna Gašparíková, Dvory nad Žitavou, Noémi Mazánová, Dvory nad Žitavou, Ján Vadkerti, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
14.04.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Miloš Valach a manželka Dagmar Valachová, Dolný Pial
0,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Pavol Krajčovič, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Nitriansky samosprávny kraj Nitra, Rázusova 2A, 94901 Nitra
6 008,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 56/2016 o poskytovaní finančného príspevku na realizáciu projektu "Šanca na lepší život"
1
dodatok
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
6 084,00 EUR
19.08.2016
Predmet: Dodatok k Zmluve o spolupráci
1
dodatok
Hudobná skupina REPUBLIC, Abella Miklós, Stefánia u. 49, 1043 Budapest
0,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Dohoda o zrušení Zmluvy o umeleckom výkone.
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode číslo 88/§52a/2016/ŠR zo dňa 29.3.2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
1
dodatok
PharmDr. Peter Lojko, 941 10 Tvrdošovce
0,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 29.9.2015
1
dodatok
Hudobná skupina LOJZO, Tomáš Fabor, Lachova 30, 851 03 Bratislava
0,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode o podaní umeleckého výkonu
1
dodatok
RENAUDIT CONSULTING, s.r.o., Vajanského 3, 949 01 Nitra
1 100,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zákazkový list audítora k Zmluve č. 19/10/15
1
dodatok
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 10, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 12.05.2016 uzatvorený podľa § 611 Občianskeho zákonníka
1
dodatok
Ing. Katalin Šuminová, 941 31 Dvory nad Žitavou
100,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemku
1
dodatok
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Koncesnej zmluvy o výpožičke nehnuteľnej veci
1
dodatok
Coop Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky
0,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Ing. Ladislav Polena a manželka Erika Polenová, I. Nový Svet 839/56, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
17.01.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
1
dodatok
HOLD, spol. s r.o., Svornosti č. 70, 940 01 Nové Zámky
0,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
« naspäť 1234... 118 ďalej »