portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2262
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
7 549,87 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/17/060/199 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
3
dodatok
STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 835,50 EUR
12.06.2018
Predmet: Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
3
dodatok
STA-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 835,50 EUR
01.06.2018
Predmet: Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
59/2018
oznam
Dvory Fruct, s.r.o., J. A. Komenského 3, 941 31 Dvory nad Žitavou
13 693,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
58/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
6 315,57 EUR
30.05.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/50J/33/NS/NP PZ VAOTP-3
57/2018
oznam
Ladisla Kuczman GRANDIFLORA-ZÁHRADNÍCTVO, Tatranská 172, 940 54 Nové Zámky
9 894,16 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo
56/2018
oznam
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda, okres Galanta
0,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
1
dodatok
Veronika Nagyová, 941 31 Dvory nad Žitavou
37 000,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
55/2018
oznam
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky
139,52 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času Pyramída.
54/2018
oznam
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
573 531,70 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1
dodatok
Mediachain, s.r.o., M. R. Štefánika 60, 94001 Nové Zámky
1 338,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
53/2018
oznam
RAB, s.r.o., 941 31 Semerovo 1
22,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Zmluva č. 010 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou monitorovacieho systému
52/2018
oznam
PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra
2 400,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu z OP Kvalita životného prostredia 2014-2020
51/2018
oznam
V.I.P. SECURITY, s.r.o., Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
180,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí strážnej služby
50/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
10 493,64 EUR
04.05.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/50J/26/NS/NP PZ VAOTP - 3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
49/2018
oznam
Marek Mokráš a manželka Katarína Mokrášová, 94131 Dvory nad Žitavou
1 032,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
48/2018
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
3 000,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Zmluva č. 38 426 o poskytnutí dotácie z prostriedkov z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
47/2018
oznam
Ing. Ján Opalek a manželka Mgr. Oľga Opaleková, 941 31 Dvory nad Žitavou
1 272,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
46/2018
oznam
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 92401 Galanta
623 029,20 EUR
26.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo
45/2018
oznam
PRINST, s.r.o., Kollárova 1518/34, 940 01 Nové Zámky
3 600,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Mandátna zmluva č.: 71.12.9 - 02-18 o výkone inžinierskej činnosti vo výstavbe - technického dozoru investora - TDI - k realizácii stavby: "Telocvičňa" areál ZŠ Dvory nad Žitavou č. p. 449/1
« naspäť 1234... 42 ďalej »