portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2296
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
81/2018
oznam
Pavol Galis, 941 31 Dvory nad Žitavou
100,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Príkazná zmluva
80/2018
oznam
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
5 000,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zmluva č. 28/POD-404/18 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny.
2
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztŕyho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Dohode č. 18/17/060/198 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2018
79/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
6 327,36 EUR
04.09.2018
Predmet: Dohoda 18/17/054/174 - PZ o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
1
dodatok
APK Košnár a Cápa, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
7 800,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
78/2018
oznam
APK Košnár a Cápa, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
7 800,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Mandátna zmluva
77/2018
oznam
D.M.V., s.r.o., Prše 727, 992 01 Modrý Kameň
479 711,38 EUR
13.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo
76/2018
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
26 319,37 EUR
13.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo
75/2018
oznam
ARCHIKO, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
18 960,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo
74/2018
oznam
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
1 700,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Zmluva č. 141/2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
73/2018
oznam
Nadácia ZSE, Čulenova 6, 916 47 Bratislava
700,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18160026
72/2018
oznam
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
83 938,98 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
71/2018
oznam
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
150 645,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
70/2018
oznam
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 200,00 EUR
20.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04514
69/2018
oznam
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra
8 400,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Zmluva č. 61/2018 o poskytovaní finančného príspevku na realizáciu projektu "Pomoc našim rodinám"
68/2018
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
33 333,11 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
67/2018
oznam
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra
1 450,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva č.519/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
66/2018
oznam
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
1 250,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
65/2018
oznam
Obec Branovo, č. 46, 941 31 Branovo
78,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Zmluva o prefinancovaní nákladov za účasť žiakov základných škôl v letnom tábore
1
dodatok
František Nagy a manželka Eva Nagyová, 941 31 Dvory nad Žitavou
20,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
« naspäť 1234... 43 ďalej »