portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2177
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5
dodatok
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
206,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve číslo 6/2013
4/2018
oznam
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna voda
1 840,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmluva o vytvorení webového sídla
5/2018
oznam
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna voda
390,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmluva o prevádzke webového sídla
3/2018
oznam
Róbert Broskovics, Bešeňovská cesta č. 47, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 000,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Dohoda o urovnaní
2/2018
oznam
Ing. Peter Havlík, 941 31 Dvory nad Žitavou
275,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1/2018
oznam
MUDr. Mária Benkovičová, Bratislava
1 080,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
101/2017
oznam
Lindström, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava
2,51 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
100/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/012/24 o pomoci v hmotnej núdzi
1
dodatok
Nitriansky samosprávny kraj Nitra, Rázusova 2A, 94901 Nitra
0,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 53/2017 o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu "Pomôžme deťom v prirodzenom prostredí"
1
dodatok
Milan Svrček a manželka Alžbeta Svrčeková, 941 31 Dvory nad Žitavou
4 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
99/2017
oznam
Ing. Gabriel Rozsnyó a manželka Mária Rozsnyóová, 941 31 Dvory nad Žitavou
1 392,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Alexander Mikulka, 940 01 Nové Zámky
285,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
98/2017
oznam
PAPA DI, s.r.o., Majerníkova 3/17, 841 05 Bratislava
200,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní organizačno - ekonomického a finančného poradenstva
97/2017
oznam
MEVIT, s.r.o., Tabaková 2197, 941 31 Dvory nad Žitavou
23,24 EUR
29.11.2017
Predmet: Zmluva č. 013 o zabezpečení ochrany prevádzky prostredníctvom telefonickej signalizácie
1
dodatok
Pavol Krajčovič, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
96/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
667,80 EUR
23.11.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/059/13/NP Podpora ZP - 2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
95/2017
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
58 304,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. OBP 007/17
94/2017
oznam
Milan Tichánszki, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
93/2017
oznam
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
163 730,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Záložná zmluva
92/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/010/65 o pomoci v hmotnej núdzi
« naspäť 1234... 38 ďalej »