portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2088
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2017
oznam
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
1 200,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Zmluva č. 87/2017 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu
48/2017
oznam
Nitriansky samosprávny kraj Nitra, Rázusova 2A, 94901 Nitra
8 397,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Zmluva č. 53/2017 o poskytovaní finančného príspevku na realizáciu projektu "Pomôžme deťom v prirodzenom prostredí"
47/2017
oznam
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
3 500,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-3263/2017/2.1
46/2017
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
10 000,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zmluva č. 21/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
45/2017
oznam
Júlia Todorová, Galanta
1 064,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
44/2017
oznam
Vendomat, spol. s r.o., Komárňanská cesta 21, 940 02 Nové Zámky
0,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Rámcová zmluva č. 155/2017
43/2017
oznam
Pint Ignác, Nové Zámky
0,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
42/2017
oznam
Helena Nagyová, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2
dodatok
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
155,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 01022017
41/2017
oznam
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6 904,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien
40/2017
oznam
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
69,72 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva č. OSSK/352/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť Centra voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Dvory nad Žitavou
39/2017
oznam
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
875,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva
1
dodatok
Ateliér na bašte, s.r.o., Komárňanská 57, 940 01 Nové Zámky
0,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby zmena č. 1
38/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
5 734,05 EUR
03.05.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/054/74 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
1
dodatok
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
141,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 01022017
37/2017
oznam
RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva
36/2017
oznam
APK Košnar a Cápa, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
3 720,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
1
dodatok
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
0,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
35/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
2 850,12 EUR
12.04.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/50J/16/NS/NP PZ VAOTP - 2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
34/2017
oznam
Mikuláš Krivánek, J. Aranya 1083/8, 941 31 Dvory nad Žitavou
130,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
« naspäť 1234... 35 ďalej »