portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2115
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Alžbeta Šuminová, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
66/2017
oznam
Obec Bešeňov, č. 33, 941 41 Bešeňov
140,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Zmluva o prefinancovaní nákladov na účasť žiakov základných škôl v letnom tábore
65/2017
oznam
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
5 000,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zmluva č. 23/POD-28/17 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku
64/2017
oznam
Obec Branovo, č. 46, 941 31 Branovo
70,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zmluva o prefinancovaní nákladov na účasť žiakov základných škôl v letnom tábore
63/2017
oznam
Obec Dubník, č. 244, 941 35 Dubník
70,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zmluva o prefinancovaní nákladov na účasť žiakov základných škôl v letnom tábore
1
dodatok
PRINST, s.r.o., Kollárova 1518/34, 940 01 Nové Zámky
0,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
62/2017
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
1 678,00 EUR
01.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo 3/2017
61/2017
oznam
Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO, Tatranská 172, 940 54 Nové Zámky
7 941,77 EUR
01.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo VO 2/2017
60/2017
oznam
MAS - Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
8 075,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.
59/2017
oznam
MAS - Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
8 075,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja
58/2017
oznam
Alexander Szlávik, 941 31 Dvory nad Žitavou
370,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1/2017
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
3 044,40 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1/2017 k dohode č. 17/17/50J/21/NS/NP PZ VAOTP - 2 zo dňa 27.06.2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
57/2017
oznam
Ladislav Rozsnyó, Gúgska 15, 940 01 Nové Zámky, Viliam Rozsnyó, Attilu Józsefa 7, 94131 Dvory nad Žitavou
2 900,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
0,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Dodatok čl 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien
56/2017
oznam
MUDr. Mariana Vojteková, s.r.o., č. 367, 941 35 Dubník
411,85 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2017
oznam
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
8 606,28 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo 1/2017
54/2017
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
10 517,28 EUR
04.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo 2/2017
53/2017
oznam
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
1 600,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Zmluva č. 515/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
52/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
5 959,26 EUR
29.06.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/50J/21/NS/NP PZ VAOTP - 2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2
dodatok
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
0,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena
« naspäť 1234... 36 ďalej »