portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2501
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
ARCHIKO, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
18 960,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
100/2019
oznam
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/95, 017 01 Považská Bystrica
300,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby č. 09092019
1
dodatok
Ács spol.s.r.o. Jilemnického 3,Dvory nad Zitavou
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: dodatok č.1 k nájomnej zmluve na poľnohospodársku podu
99/2019
oznam
Ács spol.s.r.o. Jilemnického 3,Dvory nad Zitavou
2 542,40 EUR
10.09.2019
Predmet: Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu
98/2019
oznam
HOLD,spol.s.r.o. Svornosti 70,94077 Nové Zámky
29 976,60 EUR
10.09.2019
Predmet: zmluva o dielo 6/2019
97/2019
oznam
Goldschmidt Ján
0,00 EUR
06.09.2019
Predmet: zmluva o nájme HM
1
dodatok
Magyar L.,NZ,Magyarová E.,NZ,Choborová J.,Csicsátka Cs.,NZ
0,00 EUR
05.09.2019
Predmet: dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníka k nehnuteľnosti
2
dodatok
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
0,00 EUR
03.09.2019
Predmet: dodatok k zmluve o spolupráci č.N20160321003 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+:312041A138
1
dodatok
CARISMA tv., s.r.o., Družstevná 1, Dvory nad Žitavou
1 200,00 EUR
02.09.2019
Predmet: dodatok č.1. k zmluve o výrobe a vysielaní televíznych programových služieb
96/2019
oznam
Ateliér na bašte s.r.o. Nové Zámky ,Komárnanská 57.
7 080,00 EUR
27.08.2019
Predmet: zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
7
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
7 351 782,84 EUR
27.08.2019
Predmet: dodatokč.7. k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/23
95/2019
oznam
Ministerstvo zdravotníctva SR,Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
731 500,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP/012-Z-302021T702-183/2019
1
dodatok
Strapec rod.Strapec Dvory nad Zitavou
208,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Erika Katonová,Erik Pocs,Dvory nad Zitavou
0,00 EUR
09.08.2019
Predmet: dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnutelnosti
95/2019
oznam
Obec Branovo
468,00 EUR
07.08.2019
Predmet: zmluva o prefinancovaní nákladov za účasť žiakov základných škôl v letnom tábore
2
dodatok
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
07.08.2019
Predmet: dodatok č.2,k Zmluve o pridelení činnosti zo dna 1.7.2015 v znení jej dodatku č.1 z 24.1.2018 s prvkami zmluvy o dielo
94/2019
oznam
Západoslovenská distribučná a.s.,čulenova 6,816 47 Bratislava
0,00 EUR
02.08.2019
Predmet: zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
93/2019
oznam
Véghová Margita r.Csikosová ,Povoda 92901,Gallová Alžbeta r.Csikosová,Szarvas,Madarsko 5540
800,00 EUR
01.08.2019
Predmet: kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
92/2019
oznam
Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,Banská Bystrica,97590
5 000,00 EUR
01.08.2019
Predmet: zmluva č.28/POD-404/19
4
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
571 423,51 EUR
29.07.2019
Predmet: Dodatok č. 4 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv
« naspäť 1234... 52 ďalej »