portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2344
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/2018
oznam
H-STONES, s.r.o. stavebná firma, Poľná 14, 940 01 Nové Zámky
6 563,77 EUR
05.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo
105/2018
oznam
H-STONES, s.r.o. stavebná firma, Poľná 14, 940 01 Nové Zámky
13 194,36 EUR
05.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo
104/2018
oznam
Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava
180 000,00 EUR
04.12.2018
Predmet: Zmluva č. 129998 08U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie.
1
dodatok
SP PLUS, s.r.o., Trstínska 9, 917 00 Trnava
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20180926
2
dodatok
APK Košnár a Cápa, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
0,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve
3
dodatok
RENAUDIT CONSULTING, s.r.o., Vajanského 3, 949 01 Nitra
1 130,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Zákazkový list audítora na rok 2017
103/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/012/46 o pomoci v hmotnej núdzi
102/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
697,20 EUR
23.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/059/13/NP Podpora ZP- o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
4
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
487 542,43 EUR
23.11.2018
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
101/2018
oznam
Humana People to People Slovakia, o.z., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
0,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi.
100/2018
oznam
Norbert Fridrik, 941 31 Dvory nad Žitavou, Milan Svrček, 941 31 Dvory nad Žitavou
2 293,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Kúpna a zámenná zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
APK Košnár a Cápa, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
1
dodatok
Vodohospodárske stavby, a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava
521 462,58 EUR
25.10.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 352/2018
3
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
99/2018
oznam
Róbert Broskovics, 941 31 Dvory nad Žitavou
1 440,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
98/2018
oznam
Róbert Broskovics, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Koncesná zmluva o výpožičke nehnuteľnej veci
97/2018
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
12 800,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Zmluva č. PHZ-OKK1-2018-002208 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
96/2018
oznam
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
13 840,54 EUR
11.10.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-36/2018
95/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/010/34 o pomoci v hmotnej núdzi
« naspäť 1234... 45 ďalej »