portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2208
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2018
oznam
Viliam Jenei, Dvory nad Žitavou, Eva Rancsóová, Pribeta
0,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvy o nájme hrobového miesta
21/2018
oznam
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
0,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
20/2018
oznam
Jozef Huszlica, Dvory nad Žitavou, Imrich Dékány, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
19/2018
oznam
IVeS, Čs. armády 20, 041 18 Košice
58,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
18/2018
oznam
Vojtech Benkó, Dvory nad Žitavou, Mária Krecsmerová, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
17/2018
oznam
Alžbeta Szundiová, Dvory nad Žitavou, Klára Šuminová, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
16/2018
oznam
Helena Vanyová, Dvory nad Žitavou, Jozef Havetta, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zmluvy o nájme hrobového miesta
15/2018
oznam
Jozef Dékány, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
14/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
19 432,80 EUR
28.02.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/50J/5/NS/NP PZ VAOTP-3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
13/2018
oznam
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica
850,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
2
dodatok
STA-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
6 000,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
12/2018
oznam
Valéria Dudoková, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
11/2018
oznam
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
209,70 EUR
14.02.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2018
oznam
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9/2018
oznam
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory (vrátane dodatku)
6
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2
dodatok
Pavol Krajčovič, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pridelení činností zo dňa 1.7.2015
1
dodatok
Viliam Salgó, Pekárska 937/5, 941 31 Dvory nad Žitavou
235,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Dodatok kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle Občianskeho zákonníka dňa 20.10.2017, dodatok č. 1 uzavretý dňa 22.12.2017
8/2018
oznam
RECobal, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Zmluva č. NR150518 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
« naspäť 1234... 40 ďalej »