portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2327
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
99/2018
oznam
Róbert Broskovics, 941 31 Dvory nad Žitavou
1 440,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
98/2018
oznam
Róbert Broskovics, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Koncesná zmluva o výpožičke nehnuteľnej veci
97/2018
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
12 800,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Zmluva č. PHZ-OKK1-2018-002208 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
96/2018
oznam
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
13 840,54 EUR
11.10.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-36/2018
95/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/010/34 o pomoci v hmotnej núdzi
94/2018
oznam
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nové Zámky
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva č. 7/1000112109 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
93/2018
oznam
Ing. Tomáš Baka, 941 31 Dvory nad Žitavou
848,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
92/2018
oznam
Lindström, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava
2,51 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
OF 85 130/2018
faktúra
OF 85 130/2018
15 691,42 EUR
08.10.2018
Predmet: OF 85 130/2018
Obj. MŠ ŠJ 105-126/2018
objednávka
Obj. MŠ ŠJ 105-126/2018
08.10.2018
Predmet: Obj. MŠ ŠJ 105-126/2018
Obj. OcÚ 191-260/2018
objednávka
Obj. OcÚ 191-260/2018
08.10.2018
Predmet: Obj. OcÚ 191-260/2018
MŠDF 105-126/2018
faktúra
MŠDF 105-126/2018
3 325,11 EUR
08.10.2018
Predmet: MŠDF 105-126/2018
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 17/17/059/13/NP Podpora ZP- 2 zo dňa 21.11.2017
91/2018
oznam
TJ Družstevník, Futbalový oddiel starí páni, Dvory nad Žitavou
500,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva č. 13/2018 o poskytnutí dotácií na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 16/2008
90/2018
oznam
Mária Bažóová, 940 02 Nové Zámky
320,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
89/2018
oznam
PRINST, s.r.o., Kollárova 1518/34, 940 01 Nové Zámky
1 200,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti, technického dozoru investora (Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM vo Dvoroch nad Žitavou)
88/2018
oznam
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Všeobecné obchodné podmienky, produktové podmienky a sadzobník
87/2018
oznam
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o Elektronickej službe Business24
« naspäť 1234... 117 ďalej »