portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2352
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2011
zmluva
JUDr Tibor Nagy
165,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
37961187
16.02.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
3/2011
zmluva
Ars Nova
35827521
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov, zverejňovanie dokumentov podľa všeobecne zavazných predpisov
4/2011
zmluva
Astor Slovakia
3 6 2 1 8 1 4
200,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
5/2011
zmluva
Urad práce, sociálnych veci a rodiny Nové Zámky
37961187
02.03.2011
Predmet: Dohoda o zabezpečeni podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa Skoly, vedeného v evidencii uchádzatoč o zamestnanie
6/2011
zmluva
Brantner s r.o.
31 440 291
02.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
7/2011
zmluva
SAMNET
37 867 440
10.03.2011
Predmet: Poskytovanie informácií o grantovaných projektoch
8/2011
zmluva
ZsEZ
36361518
16.03.2011
Predmet: Zmluva o pripojení
9/2011
zmluva
február 2011
16.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
10/2011
zmluva
Projektová kancelária ing Furugkyás Peter
3219045
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
11/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
12/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
13/2011
zmluva
SPP
35815256
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
14/2011
zmluva
ZseZ
36 671 281
05.04.2011
Predmet: Zmluva o združenej dodávky elektriny
15/2011
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
001651
05.04.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci
16/2011
zmluva
TJ Družstevník
34000496
05.04.2011
Predmet: Žiadosť o zmenu odberateľa
17/2011
zmluva
marec2011
08.04.2011
Predmet: Nájomné zmluvy za hrobové miesta za marec 2011
18/2011
zmluva
Gastrodom NZ
44 881 975
08.04.2011
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
19/2011
zmluva
VÚB a.s.
31320155
12.04.2011
Predmet: Potvrdenie o využívanie služieb nonstop bankingu
20/2011
zmluva
Úrad práce soc. vecí a rodiny
37961187
21.04.2011
Predmet: dohoda
« naspäť 1234... 118 ďalej »