portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 301
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Došlé faktúry
faktúra
Došlé faltúry
16.11.2011
Predmet: Došlé faktúry
Došlé faktúry
faktúra
Dodávateľia
0,00 EUR
29.08.2017
Predmet: Došlé faktúry 2017/256-2017/410
Došlé faktúry
faktúra
Kniha faktúr
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Došlé faktúry december 2017
Došlé faktúry
faktúra
Došlé faktúry 2018
0,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Došlé faktúry za február 2018
Došlé faktúry
faktúra
Došlé faktúry
0,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Došlé faktúry 1.3.2018_ 25.3.18
1
objednávka
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR
09.03.2011
Predmet: Tlačivá - matrika
1
zmluva
Halász Norbert
148,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1
objednávka
Ing. Vyšehradská Katarína
18.03.2011
Predmet: Objadnávka - vypacovanie znaleckého posudku
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
1
dodatok
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
120,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
1
dodatok
UPSVAR
37961195
0,00 EUR
10.09.2014
Predmet: o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
1
dodatok
DataCentrum elektronizácie územ,nej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
02.10.2015
Predmet: pripojenie k IS DCOM
1
dodatok
SR - Ministerstvo vnútra SR
00151866
1 541,16 EUR
06.09.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-384 zo dňa 9.6.2016
2
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
1 056,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Jedálne kupony
2
dodatok
ZSE ENERGIA, a.s.
36677281
0,00 EUR
13.10.2015
Predmet: Dodatok Ponuka E.Benefit
3
objednávka
Tlačiareň ZvaJS
09.03.2011
Predmet: Tlačivá- výpis z registra trestov
Faktúry za január 2011
faktúra
DFA
08.03.2011
Predmet: Faktúry za január 2011
Faktúry za február 2011
faktúra
DFA
08.03.2011
Predmet: Faktúry za február 2011
2011
zmluva
Szűcs Karol
41259572
120,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
2011
zmluva
AP-Tech s.r.o.
36742210
1 264,67 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo - vchodové dvere
« naspäť 1234... 16 ďalej »