portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 301
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/50i/2011/NP I-2/C
zmluva
UPSVAR Komárno
37961195
08.03.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Faktúry za január 2011
faktúra
DFA
08.03.2011
Predmet: Faktúry za január 2011
Faktúry za február 2011
faktúra
DFA
08.03.2011
Predmet: Faktúry za február 2011
1
objednávka
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR
09.03.2011
Predmet: Tlačivá - matrika
2
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
1 056,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Jedálne kupony
3
objednávka
Tlačiareň ZvaJS
09.03.2011
Predmet: Tlačivá- výpis z registra trestov
1
zmluva
Halász Norbert
148,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme bytu
5525/2011
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
00 193 267
112,85 EUR
09.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemkov
049444
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
19,90 EUR
17.03.2011
Predmet: Zmluva o pripojení
1
objednávka
Ing. Vyšehradská Katarína
18.03.2011
Predmet: Objadnávka - vypacovanie znaleckého posudku
2/2011
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
1 584,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Objednávka - jedálne kupony
20/§50j/2011
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
2 005,28 EUR
30.03.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
3305103011
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
19,50 EUR
06.04.2011
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
1/S101000094
zmluva
A.S.A. Slovensko spol.s.r.o.
31318762
14.04.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
2011
zmluva
Szűcs Karol
41259572
120,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
1/S101000094
dodatok
A.S.A. Slovensko spol.s.r.o.
31318762
14.04.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom
42/§51/2011
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
20.04.2011
Predmet: Dohoda o absolventskej praxi
Došlé faktúry 1.3.-18.4.2011
faktúra
DFA
27.04.2011
Predmet: Došlé faktúry 1.3.-18.4.2011
1/2011
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
29.04.2011
Predmet: Dodatok k dohode č. 20/§50j/2011
2011
zmluva
AP-Tech s.r.o.
36742210
1 264,67 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo - vchodové dvere
« naspäť 1234... 16 ďalej »