portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Ostrý Grúň
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 3354
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30416094
290 210,00 EUR
24.03.2020
Predmet: Záložná zmluva č.0143-PRB/2019/Z - BD č.335
9/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Telefónne služby - OcÚ
8/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodatok k zmluve - aktivácia účastníckeho programu - OcÚ
7/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Telefónne služby - OcÚ
6/2020
zmluva
Prima banka Slovensko
31575951
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o bežnom účte
5/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Telefónne služby - OcÚ
4/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Telefónne služby - OcÚ
3/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Dodatok k zmluve Orange 1 - aktivácia účastníckeho programu - MŠ
2/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Telefónne služby - MŠ
1/2020
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
890,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPII-2018/7/1-DOP "WIFI pre Teba".
74/2019
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00179086
120,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
73/2019
zmluva
MG PZS, s.r.o.
36297143
646,85 EUR
03.01.2020
Predmet: Zmluva č. ZD12/18251120199001
1
dodatok
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
7 153,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2019/Dot/Soc/Ostrý Grúň
71/2019
zmluva
RAIL WAYS, s.r.o.
34102027
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
70/2019
zmluva
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915237
3
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
0,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Dodatok č. 3 ku Zmluve č. 01/2017 o zabezpečovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
68/2019
zmluva
Anton Laurov
430,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva - V3S cisterna
67/2019
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
216,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2391130599 - Internet MŠ
66/2019
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
216,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2391130599 - Internet OcÚ
65/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
14 250,00 EUR
05.11.2019
Predmet: WIFI PRE TEBA - podpora bezplatných Wifi sietí
« naspäť 1234... 24 ďalej »