portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 17484
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2013
oznam
Úrad PSVR
35557010
0,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z.
0016-PRB-2006
zmluva
MVRR SR, zastúpené ministrom Ing.László Gyurovszky
31751067
259 330,81 EUR
15.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu.
0016-PRB-2006/Z
zmluva
MVRR SR, zastúpené ministrom Ing. Marian Janušek
31751067
259 330,81 EUR
19.04.2011
Predmet: Zriadenie záložného práva.
004/2013
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa. a.s.
35709332
81,60 EUR
10.04.2013
Predmet: Poistná zmluva skupinového poistenia - AČ.
0101/2009
zmluva
Martinko Albert MVDr.
33065942
01.04.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní preventívnej a liečebnej veterinárnej činnosti
01/01/2010
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov "Jankova osada" Smižany
420,00 EUR
19.05.2011
Predmet: zmluva o nájme - garáž na ul. Štefánikovej
01/03/2009
zmluva
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
01.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
01042009
zmluva
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
1 459 329,12 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo stavba: ZŠ Komenského v Smižanoch
0112-PRB-2009
zmluva
MVRR SR, zastúpené ministrom Ing. Igor Štefanov
31751067
338 390,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov nižšieho štandardu 2. etapa.
0112-PRB-2009/Z
zmluva
MDVaRR SR, zastúpené ministrom Ing. Ján Figeľ, PhD.
30416094
338 390,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Zmluva o zriadení záložného práva na stavbu Smižany - nájomné bytové domy s nižším štandardom 16 b. j. - II. etapa
029/§50j/2011
zmluva
Úrad PSVR
35557010
15 000,00 EUR
04.07.2011
Predmet: o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
030172
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
01.04.2011
Predmet: internet
032/2013
zmluva
Úrad PSVR
35557010
0,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dohoda - UPSVaR
037/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
21 750,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2011
042/2011
zmluva
Základná škola
35541385
6 500,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení Spartakiády mládeže 2011
042/2011
zmluva
Spiš - view - trading, spol. s.r.o.
31652387
30,00 EUR
28.06.2011
Predmet: inzertné a výstavné služby
048/2011
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
16.06.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Brusník
049/2010
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
01.04.2011
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní rozvozu obedov
049/2011
zmluva
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
286 690,93 EUR
04.07.2011
Predmet: zmluva o zmene splatnosti záväzku
069/2010
zmluva
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
01.04.2011
Predmet: Komisionárska zmluva - stravovacie kupóny
« naspäť 1234... 875 ďalej »